Hướng dẫn xét thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông, dự bị đại học 2019

Bộ giáo dục và đào tạo ban hành công văn về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết công văn, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Thẩm quyền tổ chức thăng hạng

Năm 2019 Bộ giáo dục đào tạo tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có chức danh chuyên viên chính bao gồm: giáo viên THPT, giáo viên THCS, giáo viên dự bị đại học.

Các đơn vị trực thuộc bộ tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh tương đương chức danh chuyên viên cán sự bao gồm: giáo viên THCS, tiểu học, mầm non.

2. Đối tượng xét thăng hạng

Từ hạng II lên hạng I

Giáo viên THPT mã số: V 07.05.14

Giáo viên THCS mã số: V.07.04.11

Giáo viên dự bị đại học mã số: 07.07.18

Từ hạng III lên hạng II

Giáo viên THPT mã số: V 07.05.15

Giáo viên dự bị đại học mã số: 07.07.19

3. Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng

Theo thông tư liên tịch 22/2015/TTLT/BGDĐT-BNV

Theo thông tư liên tịch 23/2015/TTLT/BGDĐT-BNV

Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT

4. Nội dung hình thức xét thăng hạng

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT

Công văn 3755/BGDĐT-GDTX về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học.

........................

Nội dung chi tiết mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file tải về.

Đánh giá bài viết
1 412
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo