Học sinh không phải nộp học phí nếu không học online

Hướng dẫn thu học phí khi nghỉ dịch Covid

Ngày 03/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh có Công văn 589/SGDĐT-KHTC hướng dẫn về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm 2020-2021.

Theo đó, tại Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số nội dung về việc tổ chức thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong năm học 2020-2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm phòng, chống Covid-19.

Cụ thể như sau:

- Cơ sở giáo dục công lập: Thời gian thu học phí và các khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc thu theo số tháng thực học nhưng không vượt quá khung thời gian quy định:

+ Học phí: Mầm non, giáo dục phổ thông và thường xuyên công lập không thu quá 09 tháng;

+ Các khoản thu thỏa thuận: Thu theo thời gian thực học.

Đặc biệt, Công văn nhấn mạnh:

Trong thời gian học sinh, sinh viên, học viên ngừng học để phòng tránh dịch nếu các đơn vị không triển khai học trực tuyến thì không thu học phí. Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù

- Cơ sở giáo dục ngoài công lập: Nếu có tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai để thu học phí học trực tuyến. Nếu không tổ chức học trực tuyến thì không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Như vậy, theo Công văn này, học sinh TP. Hồ Chí Minh cả công lập và ngoài công lập nếu không học trực tuyến thì không phải nộp học phí.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 47
0 Bình luận
Sắp xếp theo