Hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022

Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 28/2022/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có thu hồi đất trên địa bàn TP năm 2022.

Đáng chú ý, hệ số điều chỉnh giá đất ở tại TP Thủ Đức và các quận tăng từ 3 đến 15 lần, hệ số điều chỉnh cho đất ở của 5 huyện ngoại thành từ 8-15 lần bảng giá đất do nhà nước ban hành. Cụ thể như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất ở giao động từ 02 - 15

Hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

- Đất thương mại, dịch vụ: Tính bằng 80% giá đất ở liền kề.

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp: Tính bằng 60% giá đất liền kề.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

- Đất giáo dục, y tế: Tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: tính bằng 60% giá đất ở liền kề.

Vị trí đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

- Vị trí 1: Đất có vị trí mặt tiền đường áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường được quy định trong bảng giá đất.

- Vị trí 2: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5 m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.

- Vị trí 3: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3 đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.

- Vị trí 4: Áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.

Đối với đất nông nghiệp, hệ số điều chỉnh giá đất giao động từ 05 - 35

Hệ số điều chỉnh giá đất TP HCM 2022

Quyết định này có hiệu lực từ 25/8/2022.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 52
0 Bình luận
Sắp xếp theo