Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3, 4, 5 năm học 2021-2022

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3, 4, 5 năm học 2021-2022 - Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Công văn 3969/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, đối với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 trong năm học 2021-2022 sẽ thực hiện các nội dung theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học như sau:

Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là những địa bàn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Căn cứ vào “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học đối với lớp 3, lớp 4 và lớp 5” (phụ lục 2 của công văn này), các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch các môn học phù hợp với tình hình thực tế, thuận lợi cho quá trình thực hiện và đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Chi tiết nội dung phụ lục 2 về điều chỉnh nội dung dạy học lớp 3, 4, 5 năm học 2021-2022 mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

1
Ph lc 2.
HƯỚNG DN ĐIU CHNH NI DUNG DY HC ĐỐI VI LP 3, LP 4 VÀ LP 5
(Kèm theo Công văn s /BGDĐT-GDTH ngày tháng 9 năm 2021 ca B trưởng B GDĐT)
MÔN TING VIT
LP 3
Tun
Tên bài hc
Hướng dn thc hin ni dung dy hc trong điu kin
ng phó vi dch Covid-19
1
Tp đọc: Hai bàn tay em
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Tp chép (Cu bé thông minh)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Chơi chuyn)
Luyn t và câu: Ôn v t ch s vt. So sánh
Bài tp 3: Gim yêu cu nêu do sao thích hình nh so
sánh.
Tp làm văn: Nói v Đội TNTP. Đin vào giy t in sn
Bài tp 1: GV có th nói mt s thông tin v Đội TNTP H
Chí Minh cho HS biết.
2
Chính t: Nghe viết (Ai có li?)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Cô giáo tí hon)
3
Tp đọc: Qut cho bà ng
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Nghe viết (Chiếc áo len)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Tp chép (Ch em)
4
Chính t: Nghe viết (Người m)
Chn 1 trong 2 tiết để dy.
3969
10
2
Chính t: Nghe viết (Ông ngoi)
Tp làm văn: Nghe - k(Di gì mà đổi). Đin vào giy t in sn
Gim bài tp 2.
5
Chính t: Nghe viết (Người lính dũng cm)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Tp chép (Mùa thu ca em)
Tp làm văn: Tp t chc cuc hp
Không dy bài này.
6
Chính t: Nghe viết (Bài tp làm văn)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Nh li bui đầu đi hc)
7
Tp đọc: Bn
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Tp chép (Trn bóng dưới lòng đường)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Bn)
Luyn t và câu: Ôn v t ch hot động, trng thái. So sánh
Gim bài tp 3.
Tp làm văn: Nghe - k (Không n nhìn). Tp t chc cuc hp
Gim bài tp 2.
8
Tp đọc: Tiếng ru
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Nghe viết (Các em nh và c già)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nh - viết (Tiếng ru)
10
Chính t: Nghe viết (Quê hương rut tht)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Quê hương)
11
Tp đọc: V quê hương
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Nghe viết (Tiếng hò trên sông)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nh viết (V quê hương)
Tp làm văn: Nghe - k (Tôi có đọc đâu!). Nói v quê hương
Gim bài tp 1
12
Tp đọc: Cnh đẹp non sông
HS t hc thuc lòng nhà.
3
Chính t: Nghe viết (Chiu trên sông Hương)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Cnh đẹp non sông)
13
Chính t: Nghe viết (Đêm trăng H Tây)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Vàm C Đông)
14
Tp đọc: Nh Vit Bc
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Nghe viết (Người liên lc nh)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Nh Vit Bc)
Tp làm văn: Nghe - k (Tôi cũng như bác). Gii thiu hot động
Gim bài tp 1
15
Chính t: Nghe viết (Hũ bc ca người cha)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Nhà rông Tây Nguyên)
Tp làm văn: Nghe - k (Giu cày). Gii thiu t em
Gim bài tp 1
16
Tp đọc: V quê ngoi
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Nghe viết (Đôi bn)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nh viết (V quê ngoi)
Tp làm văn: Nghe - k (Kéo cây lúa lên). Nói v thành th, nông thôn
Gim bài tp 1.
17
Tp đọc: Anh Đom Đóm
HS t hc thuc lòng nhà.
Chính t: Nghe viết (Vng trăng quê em)
Chn 1 trong 2 tiết đ dy.
Chính t: Nghe viết (Âm thanh thành ph)
19
Tp đọc: Báo cáo kết qu tháng thi đua «Noi gương chú b độ
Không dy bài này.
Chuyn sang tiết Tp làm văn (GV cho HS đọc trước khi
thc hành tp làm văn).
Luyn t và câu: Nhân hóa. Ôn cách đặt và tr li câu hi Khi nào?
Bài tp 3: gim ý c.
Đánh giá bài viết
3 8.667

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo