Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 7/2022

Từ tháng 7/2022, nhiều chính sách mới quan trọng có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như: điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022; xóa bỏ hóa đơn giấy, chuyển sang dùng hóa đơn điện tử; triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip từ 1/7; điều chỉnh lại mức thu của hàng loạt loại thuế phí; sửa đổi quy định về điểm ưu tiên thi đại học... sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Các chính sách mới hiệu lực từ giữa tháng 7/2022

1. Quy định về tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp

Đây là nội dung tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế ban hành ngày 28/5/2022.

Theo đó, trong khu công nghiệp không có nơi thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

Chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định sau đây:

+ Đối với chuyên gia, người lao động là người Việt Nam thì thực hiện tạm trú, lưu trú theo quy định của pháp luật về cư trú;

+ Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hiện hành, tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống.

Trường hợp cần thiết, người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tuân thủ các điều kiện cụ thể khác.

Nghị định 35/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022.

2. Tiêu chuẩn cấp phát trang phục cho Quản lý thị trường các cấp

Theo Nghị định 33/2022/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường ban hành ngày 27/5/2022, công chức làm việc tại các cơ quan Quản lý thị trường các cấp được cấp phát trang phục theo tiêu chuẩn sau:

- Áo sơ mi ngắn tay được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc /01 công chức).

- Áo sơ mi dài tay được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức, Áo sơ mi mặc trong áo khoác được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc mỗi loại /01 công chức).

- Áo khoác cho nam và áo khoác cho nữ: 01 chiếc/02 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 02 chiếc/01 công chức).

- Áo măng tô: 01 chiếc/04 năm/01 công chức; áo gi-lê và áo gió: 01 chiếc/02 năm/01 công chức; áo bông: 01 chiếc/04 năm/01 công chức.

- Quần âu cho nam: 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức).
- Quần âu hoặc chân váy cho nữ: 02 chiếc/01 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức).

- Cà vạt: 01 chiếc/02 năm/01 công chức (Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 02 chiếc/01 công chức).

- Mũ kê-pi (nam), mũ mềm (nữ), mũ bông và phù hiệu gắn cành tùng: 01 chiếc/04 năm/01 công chức.

- Biển hiệu: 02 chiếc/01 công chức (Trường hợp biển hiệu bị hỏng hoặc bị mất được cấp thay thế).

- Cấp hiệu: 02 bộ/01 công chức (Trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức hoặc cấp hiệu bị hỏng, bị mất được cấp cấp hiệu thay thế).

Các loại trang phục khác:Thắt lưng, Giày da, Tất, Mũ bảo hiểm dùng đi xe máy, Cặp tài liệu …

Nghị định 33/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2022, thay thế Nghị định 148/2016/NĐ-CP và Nghị định 78/2019/NĐ-CP .

3. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức thuế

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo đó, đối với các ngạch công chức thuế dưới đây, không còn yêu cầu trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

+ Kiểm tra viên cao cấp thuế - Mã số ngạch: 06.036;

+ Kiểm tra viên chính thuế - Mã số ngạch: 06.037;

+ Kiểm tra viên thuế - Mã số ngạch: 06.038;

+ Kiểm tra viên trung cấp thuế - Mã số ngạch: 06.039;

+ Nhân viên thuế - Mã số ngạch: 06.040.

Tuy nhiên, trong các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ của 1 số vị trí vẫn yêu cầu khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ của công chức thuế.

Các chính sách bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2022

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP đã điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng với mức tăng bình quân là 6%. Đây chính là mức tiền lương thấp nhất làm cơ sở để các bên thỏa thuận và trả lương cho người lao động.

Như vậy, từ ngày 01/7/2022, người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới như sau:

Doanh nghiệp thuộc vùng

Mức lương tối thiểu tháng

Mức lương tối thiểu giờ

Vùng I

4.680.000 đồng/tháng

22.500 đồng/giờ

Vùng II

4.160.000 đồng/tháng

20.000 đồng/giờ

Vùng III

3.640.000 đồng/tháng

17.500 đồng/giờ

Vùng IV

3.250.000 đồng/tháng

15.600 đồng/giờ

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tiền lương cho những người lao động làm công việc mang tính chất linh hoạt, không trọn thời gian trong các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê...

2. Xóa bỏ hóa đơn giấy, chuyển sang dùng hóa đơn điện tử

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định này (cùng có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022) đã quy định cụ thể lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử như sau:

* Trước ngày 01/7/2022: Chỉ bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mà đã đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (theo Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử (khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC).

* Từ 01/7/2022: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán,…

Như vậy, trừ một số trường hợp đặc biệt nêu trên thì từ ngày 01/7/2022, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy mà bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Thực tế, việc áp dụng hóa đơn điện tử đã được triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành trên cả nước từ tháng 4/2022 nhưng do thời gian áp dụng chưa lâu nên trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khá nhiều vướng mắc.

3. Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip từ 1/7

Nhằm triển khai rộng rãi và cấp đồng loạt hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, Bộ Công an sẽ bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu mẫu mới kể từ ngày 01/7/2022.

Công dân Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp theo mẫu mới kể từ ngày 1/7/2022.

Hiện tại cho đến trước ngày 01/7/2022, Bộ sẽ tạm dừng việc cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ, trừ các trường hợp cấp bách như đi chữa bệnh, công tác, đã mua vé máy bay,…

 Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip từ 1/7

So với hộ chiếu mẫu cũ thì mẫu mới có thêm nhiều cải tiến, thiết kế cũng công phu hơn.

Cụ thể, trên mỗi trang của hộ chiếu mới sẽ là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của Việt Nam như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn,…

Đặc biệt, việc lựa chọn gắn thêm chip điện tử vào hộ chiếu mới còn giúp đáp ứng nhu cầu số hóa, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị làm giả hộ chiếu.

Theo thông tin ban đầu của Bộ Công an, chip này sẽ lưu các thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Ngoài ra, nó có thể lưu trữ đặc điểm sinh trắc học, ảnh hay thông tin cá nhân của công dân.

Hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.

4. Điều chỉnh lại mức thu nhiều loại thuế phí từ 1/7

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu của một số khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Thông tư này đã tiếp tục bổ sung thêm 03 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm, đồng thời gia hạn thời gian được giảm mức thu của 34 khoản phí khác, nâng tổng số khoản phí, lệ phí được giảm từ 34 lên 37.

Điển hình có thể kể đến các khoản sau: Lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip, lệ phí cấp hộ chiếu, phí sử dụng đường bộ, phí cấp giấy đăng kiểm,…

Các khoản lệ phí này được giảm từ 10 - 50% so với quy trước đó, áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Sang đến ngày 01/7/2022, 37 khoản phí, lệ phí này sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đó.

5. Sửa đổi quy định về điểm ưu tiên thi đại học

Theo Quy chế tuyển sinh đại học mới nhất được ban hành tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/7/2022, chính sách ưu tiên theo khu vực được quy định như sau:

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) = 0,75 điểm.

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 2 nông thôn (KV2-NT) = 0,5 điểm.

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 2 (KV2) = 0,25 điểm.

- Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 3 (KV3) = 0 điểm.

Tuy nhiên, điểm d Điều 7 Quy chế này cũng nêu rõ, từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.

Nói cách khác, thí sinh thi đại học từ năm 2023 chỉ được cộng điểm ưu tiên khu vực trong tối đa 02 năm là năm tốt nghiệp cấp 3 và năm kế tiếp.

6. Hỗ trợ học phí cho giảng viên học nâng cao ở nước ngoài

Để thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2022/TT-BTC, trong đó hướng dẫn về cơ chế tài chính hỗ trợ giảng viên được cử tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ toàn thời gian ở nước ngoài như sau:

- Học phí: Tối đa 25.000 USD/năm học. Trường hợp học phí cao hơn 25.000 USD/năm học thì mức chênh lệch cao hơn do người học tự chi trả.

- Chi phí làm hộ chiếu, visa: Thanh toán theo chi phí thực tế.

- Sinh hoạt phí gồm: Tiền ăn, ở, đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài.

- Bảo hiểm y tế bắt buộc: Thanh toán theo quy định của nước sở tại, tối đa 1.000 USD/năm.

- Tiền vé máy bay đi và về: 01 lượt đi và về.

- Chí phí đi đường: Được cấp 01 lần chi phí đi đường với mức khoán là 100 USD/người...

Thông tư này chính thức được áp dụng từ ngày 20/7/2022.

7. Dừng hỗ trợ mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Chính phủ đã cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

Đến ngày 01/7/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ kết thúc, doanh nghiệp phải tiến hành đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức cũ.

Cụ thể, theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP, mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022 được xác định như sau:

- Doanh nghiệp đủ điều kiện được đóng với mức thấp: Đóng 0,3%.

- Doanh nghiệp còn lại: Đóng 0,5%.

8. Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học với công chức thuế, hải quan

Cũng trong tháng 7, cụ thể là ngày 18/7/2022, Thông tư 29/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ sẽ chính thức được áp dụng.

Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan đã có sự thay đổi. Thông tư 29 đã không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với tất các vị trí.

Từ ngày 18/7/2022, công chức là kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan chỉ cần đảm bảo có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 757
0 Bình luận
Sắp xếp theo