Chỉ thị 18/CT-TTg 2019

Chỉ thị số 18/CT-TTg

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 18/CT-TTg

Không sử dụng vốn vay ODA cho chi thường xuyên

Ngày 29/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Thủ tướng đưa ra một loạt chủ trương, chính sách lớn trong việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài ngoài (Vốn vay).

Theo đó, Vốn vay chỉ được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát, cắt giảm các khoản chi có tính chất quản lý hành chính như mua sắm ô tô, thiết bị văn phòng…

Ngoài ra, Chỉ thị cũng nên rõ: Việc huy động, quản lý và sử dụng Vốn vay phải gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công. Việc đàm phán, ký kết các Hiệp định, Thỏa thuận vay cũng phải phù hợp với tiêu chí về hiệu quả kinh tế-xã hội, khả năng trả nợ, không vay đối với dự án có quy định bất lợi cho Việt Nam.

Việc quản lý sử dụng vốn được thực hiện theo hai hình thức: ngân sách trung ương cấp phát cho chương trình, dự án thuộc nội dung chi của ngân sách trung ương hoặc cho vay lại đối với chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn.

Chỉ thị này dẫn chiếu đến Luật Đầu tư công 2014; Luật Ngân sách Nhà nước 2015; Quyết định 40/2015/QĐ-TTg

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng đô thị đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 83

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo