Chỉ thị 18/CT-TTg 2019

Cảm ơn bạn đã tải Chỉ thị 18/CT-TTg 2019

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Chỉ thị 18/CT-TTg 2019 557,4 KB 01/07/2019 11:25:00 SA
Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg 2019 về quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.
Xem thêm các thông tin về Chỉ thị 18/CT-TTg 2019