Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban 2021

Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký nguyện vọng được học lớp 10 THPT phân ban. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đăng ký, nguyện vọng phân ban lớp 10 của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu đăng ký tại đây.

1. Phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban là gì?

Phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban là mẫu được lập ra để đăng ký nguyện vọng chọn lớp theo đúng ban học của mình. Mẫu gồm đầy đủ thông tin tên học sinh, ngày sinh, nơi sinh lớp học và họ tên cha mẹ cùng với nghề nghiệp và địa chỉ thường trú cụ thể, kết quả tổng kết các môn học năm lớp 9.......

1. Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban số 1 số 1

Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban 2021

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHỌN BAN LỚP 10
NĂM HỌC............

1. Họ và tên học sinh (Chữ in hoa có dấu):.............……………….. Nam: ....... Nữ: ........

2. Ngày sinh:…………………..Ngày vào Đoàn TNCSHCM……………………...........

3. Họ và tên bố:…………… ..... Nghề nghiệp:………………………. ĐTDD: ........................

4. Họ và tên mẹ:…………………… Nghề nghiệp: ……………………… ĐTDD: .................

Địa chỉ gia đình:…………………………….................. Điện thoại NR: .........…………

Thành tích đã đạt được: - Văn hóa: ....................................................................................

- Văn nghệ, TDTT, v.v. : …………………………….....................................

7. Cấp THCS đã tham gia công tác:………………………………........................

8. Bố mẹ đã tham gia Ban đại diện CMHS: CMHS cấp trường:............... Chi hội CMHS lớp:.......

Học sinh trường THCS: ……………………...................................................

Kết quả lớp 9

ĐIỂM TỔNG KẾT CUỐI NĂM CÁC MÔN HỌC

HẠNH KIỂM

Toán

Hoá

Sinh

Văn

Sử

Địa

Ng. ngữ

Điểm thi vào lớp 10: Toán: …………. Văn: ………..... Tổng điểm xét tuyển: ……………...

Đạt học sinh Giỏi cấp Quận ( môn, loại giải, năm đạt giải): ………………………….........................

Đạt học sinh giỏi cấp Thành phố (môn, loại giải, năm đạt giải): …………….........................

Đăng ký chọn ban:

CÁC BAN ( Tổng số 14 lớp)

Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2

BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( 5 lớp)

Nâng cao: Toán – Lý – Hóa – Sinh

BAN

CƠ BẢN

Nâng cao: Toán – Lý – Hoá (4 lớp)

Nâng cao: Toán – Văn – Anh (5 lớp)

.........., ngày …… tháng ……năm ......

Cha mẹ học sinh

(Ghi rõ ý kiến và ký tên)

Học sinh ký tên

(Ghi rõ ý kiến và ký tên)

2. Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban số 2

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP .........................

TRƯỜNG THPT .................................................

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LỚP 10 THPT PHÂN BAN

NĂM HỌC: …………………………

- Họ tên học sinh: .....................................................................................................

- Ngày sinh: ......../ ......./ ............................ Nơi sinh: ..............................................

- Đã học lớp 9 trường THCS ................................ Quận (Huyện): .........................

- Họ tên Cha: ................................................. Nghề nghiệp: ...................................

- Họ tên Mẹ: ........................................... Nghề nghiệp: ..........................................

- Địa chỉ thường trú: ................................................................................................

Kết quả điểm tổng kết môn học (theo học bạ) ở năm học lớp 9:

Môn họcVănLịch sửĐịa lýNgoại ngữ
Điểm
Môn họcToànVật lýHóa họcSinh học
Điểm

- Đạt giải các hội thi cấp thành phố (HS Giỏi , Văn nghệ, TDTT, UPU ...)

...................................................................................................................................

Kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10:

Môn thiToánVănNgoại ngữ
Điểm

- Đăng ký nguyện vọng học lớp 10: (Đăng ký chọn hướng phân ban, chỉ đánh 1 dấu X vào ô thích hợp)

Ban KHTN ...., Ban KHXHNV ...., Ban Cơ bản....

Nếu đã đăng ký chọn ban Cơ bản, tiếp tục đăng ký chọn hướng phân hóa:

Cơ bản A: ... Cơ bản B: .... Cơ bản C: .... Cơ bản D: ....

............, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của Cha mẹ học sinh

Đã đọc và chấp thuận bản đăng ký nguyện vọng ban lớp 10 THPT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

Họ tên và chữ ký của HS

Trên đây là Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban mới nhất 2021 dành cho các em học sinh nhằm đăng ký nguyện vọng phân ban vào lớp 10 trung học phổ thông.  Các bạn hãy cùng tham khảo để dễ dàng hơn cho quá trình đăng ký nguyện vọng của mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.687
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.