Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban

Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban

Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban là mẫu phiếu được lập ra để đăng ký nguyện vọng được học lớp 10 THPT phân ban. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung đăng ký, nguyện vọng phân ban lớp 10 của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu đăng ký tại đây.

Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban

Mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 THPT phân ban như sau:

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP .........................

TRƯỜNG THPT .................................................

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG LỚP 10 THPT PHÂN BAN

NĂM HỌC: …………………………

- Họ tên học sinh: .....................................................................................................

- Ngày sinh: ......../ ......./ ............................ Nơi sinh: ..............................................

- Đã học lớp 9 trường THCS ................................ Quận (Huyện): .........................

- Họ tên Cha: ................................................. Nghề nghiệp: ...................................

- Họ tên Mẹ: ........................................... Nghề nghiệp: ..........................................

- Địa chỉ thường trú: ................................................................................................

Kết quả điểm tổng kết môn học (theo học bạ) ở năm học lớp 9:

Môn học Văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ
Điểm
Môn học Toàn Vật lý Hóa học Sinh học
Điểm

- Đạt giải các hội thi cấp thành phố (HS Giỏi , Văn nghệ, TDTT, UPU ...)

...................................................................................................................................

Kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10:

Môn thi Toán Văn Ngoại ngữ
Điểm

- Đăng ký nguyện vọng học lớp 10: (Đăng ký chọn hướng phân ban, chỉ đánh 1 dấu X vào ô thích hợp)

Ban KHTN ...., Ban KHXHNV ...., Ban Cơ bản....

Nếu đã đăng ký chọn ban Cơ bản, tiếp tục đăng ký chọn hướng phân hóa:

Cơ bản A: ... Cơ bản B: .... Cơ bản C: .... Cơ bản D: ....

............, ngày...tháng...năm...

Xác nhận của Cha mẹ học sinh

Đã đọc và chấp thuận bản đăng ký nguyện vọng ban lớp 10 THPT
(Ghi rõ họ tên và chữ ký)

Họ tên và chữ ký của HS
Đánh giá bài viết
1 822
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo