Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng được ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán. Mời các bạn tham khảo.

1. Giấy xác nhận thời gian làm việc thực tế là gì?

Giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng là mẫu giấy do cá nhân đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng gửi cho Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền (cơ quan, đơn vị nơi đang công tác) để được xác nhận thời gian thực tế làm kế toán trưởng. Trong giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng phải nêu được những thông tin về thông tin của cá nhân đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng, nguyên nhân, lý do viết đơn và muốn xác nhận thời gian làm việc thực tế,..

2. Giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi:

(Tên cơ quan, đơn vị nơi đang công tác) …………………………………...
(Địa chỉ cơ quan, đơn vị)……………………………………………………...

1. Họ và tên:....................................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh: …………………………. Tại: ...............................................

3. Địa chỉ: …………………………….. Điện thoại:......................................................

4. Hiện đang công tác tại:................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong cơ quan, đơn vị xác nhận thời gian công tác thực tế về kế toán trưởng của tôi, để tôi hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng:

Thời gian

Từ…… đến……

Bộ phận làm việc

Chức danh, công việc

Số tháng thực tế làm kế toán trưởng

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị ……………..
nêu trên là đúng sự thật.
(Ký, ghi rõ họ tên người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng du)

….., ngày.... tháng…. năm......
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

3. Cách viết giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng

Phần kính gửi của giấy xác nhận thời gian thực tế làm kế toán trưởng thì ghi rõ tên của Cơ quan, chủ thể có thẩm quyền (cơ quan, đơn vị nơi đang công tác) và địa điểm của cơ quan đó.

Phần nội dung của giấy xác nhận thời gian thực tế làm kế toán trưởng yêu cầu kế toán trưởng cung cấp đầy đủ, chính xác những nội dung sau đây: những thông tin về thông tin của cá nhân đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng, nguyên nhân, lý do viết đơn và muốn xác nhận thời gian làm việc thực tế,.. Người viết giấy cần cam kết những thông tin mà mình cung cấp là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sẽ tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Cuối giấy xác nhận thời gian thực tế làm kế toán trưởng thì người viết giấy sẽ ký và ghi rõ họ tên và có sự xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.305