Mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học

Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học là giấy xác nhận đã học xong chương trình, giấy xác nhận học sinh tiểu học. Trong bài viết này, hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Mẫu biên bản xét học sinh hoàn thành chương trình tiểu học

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường nơi học sinh học kiểm tra học bạ, học lực, hạnh kiểm và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Bước 2: Thành lập hội đồng xét duyệt, lập danh sách đề nghị công nhận.

Bước 3: Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 có đủ điều kiện.

Bước 4: Học sinh nhận Giấy chứng nhận.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại các trường tiểu học.

- Thành phần hồ sơ:

+ Kết quả học tập.

+ Học bạ.

+ Giấy khai sinh.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện: Các trường tiểu học.

- Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không.

2. Mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học số 1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...........

TRƯỜNG TIỂU HỌC.....................

------------000------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC .................

Xác nhận em:................................

Đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học năm học..................

Điểm kiểm tra cuối năm

Được khen thưởng

Môn Toán

 

 

 

Môn Tiếng việt

 

 

Môn Khoa học

 

 

Môn Lịch sử - Địa lý

 

 

Môn Tiếng Anh

 

 

Môn Tin học

 

 

.........., ngày .......tháng .......năm ........

3. Mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học số 2

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT ..................

TRƯỜNG TH .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Xác nhận em: ................

Sinh ngày: .../.../...

Nơi sinh: ..............................................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học – Năm học 20... 20...

..............., ngày ... tháng ... năm 20...

Hiệu Trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.967
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo