Mẫu đơn xin đăng ký vào lớp chọn

Mẫu đơn xin học lớp chọn là mẫu đơn được học sinh lập ra để xin được đăng ký vào học lớp chọn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của học sinh, nội dung xin đăng ký... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu đơn đăng ký học lớp chọn số 1

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 TỰ CHỌN

Năm học 2020 - 2021

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường.............................

Tên em là:..........................................Giới tính..........................

Nơi sinh:........................................................................

Học sinh của trường THCS:...........................................

Chỗ ở hiện tại:...................................................................

Em đã tham dự vào kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học..................tại hội đồng coi thi...............

SBD....................Phòng thi số........................

Đã trúng tuyển với tổng điểm:........................................

Trong đó

Điểm thi môn Ngữ văn.....................Bằng chữ.........................

Điểm thi môn Toán.....................Bằng chữ.........................

Nguyện vọng của em là vào lớp tự chọn..........................................

Em làm đơn này kính xin Ban giám hiêu trường ..................xét duyệt cho em vào lớp 10 theo nguyện vọng trên.

Em xin trân thành cảm ơn

Xác nhận của phụ huynh Người làm đơn

2. Mẫu đơn đăng ký học lớp chọn số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VÀO LỚP CHỌN

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường ......................

Em tên là: ...........................................................................................

Hiện là học sinh lớp:…………………………… Năm học: ..................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu Nhà trường cho em được chuyển vào học lớp chọn thuộc Ban Cơ bản khối ……………………. trong năm học: .............

Lý do: ....................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kính mong Ban Giám hiệu trường xem xét và chấp thuận.

Xin chân thành cảm ơn.

 

.............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của Cha Mẹ học sinh

Người làm đơn

Mẫu đơn xin học lớp chọn

Mẫu đơn xin học lớp chọn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.421
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo