Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán

Khi bán hàng có chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì ghi hóa đơn như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn bài hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cụ thể như sau, mời các bạn cùng tham khảo.

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại - giảm giá hàng bán

1. Chiết khấu thương mại là gì.

Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. Được thực hiện trên thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn giá trị gia tăng ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

Việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

2. Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại.

Tại Khoản 2.5, Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài, quy định:

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

Theo khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quý định (có 3 trường hợp như sau).

Trường hợp 1:

- Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

VD: Công ty A có chương trình: Mua 1 bộ điều hòa Sam sung trị giá 15tr/bộ chiết khấu thương mại ngay 10% (1.500.000).

- Giá bán chưa thuế là: 15.000.000 – 1.500.000 = 13.500.000

Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều hòa Sam sung bộ 10 13.500.000 13.500.000
           
Cộng tiền hàng: 13.500.000
Thuế suất GTGT: .10 %, Tiền thuế GTGT: 1.350.000
Tổng cộng tiền thanh toán 14.850.000

Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.

Trường hợp 2:

- Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

VD: Công ty A ký hợp đồng số 012/KTTU với công ty B: Mua 10 bộ điều hoà Sam sung trị giá́ 15tr/bộ thì chiết khấu 10% (1,5tr/bộ).

- Ngày đầu tiên: Công ty B mua hộ 3 bộ: Lần này các bạn xuất hóa đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

- Ngày thứ 2: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hóa đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng...

- Ngày thứ 3: Công ty B mua 4 bộ: Lần này đã đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 10%.

=> Tổng số tiền chiết khấu là: 1.500.000 x 10 = 15.000.000.

Ví dụ 3 (Chiết khấu thương mại theo chương trình):

Công ty cổ phần A có chương trình chiết khấu từ ngày 1/06/2017 đến 30/06/2017: Mua 20 bộ điều hòa Daikin trị giá 10.000.000 đ/bộ (giá chưa có thuế GTGT 10%), được hưởng chiết khấu thương mại 20% trên giá bán chưa thuế GTGT (2.000.000 đ/bộ chưa thuế GTGT). Nếu kết thúc chương trình, tức là hết ngày 30/06/2017 khách hàng nào đạt được chỉ tiêu sẽ được hưởng chiết khấu thương mại.

– Ngày 2/6/17: Công ty TNHH B mua 8 bộ.

Kế toán công ty cổ phần A viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/17P, số: 0000050 cho công ty TNHH B theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 5/6/17: Công ty TNHH B mua 8 bộ.

Kế toán công ty cổ phần A viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/17P, số: 0000055 cho công ty B theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000 đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Ngày 10/6/17: Công ty TNHH B mua 4 bộ.

Kế toán công ty cổ phần A viết hóa đơn Mẫu số: 01GTKT3/001, Ký hiệu: MB/17P, số: 0000060 cho công ty TNHH B theo giá bán chưa được chiết khấu là 10.000.000đ/bộ, chưa có thuế GTGT 10%.

– Sau ngày 30/6/2017, xét thấy công ty TNHH B đủ điều kiện được hưởng chiết khấu thương mại, kế toán công ty cổ phần A lập bảng kê và viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

Cách viết hóa đơn chiết khấuBảng kê kèm theo hóa đơn điều chỉnh (các bạn tham khảo) như sau:

Cách viết hóa đơn chiết khấu

Đánh giá bài viết
1 322
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo