Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Cách mạng Pháp là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Pháp vào cuối thế kỷ XVIII, khi lực lượng tự do - dân chủ và cộng hòa đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tại Pháp. Vậy Vai trò quần chúng nhân dân thể hiện thế nào trong cách mạng tư sản Pháp, Hoatieu sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn.

1. Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?

Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp
Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp

Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển và kết quả của cách mạng, là động lực chủ yếu từng bước đưa cách mạng đại tới đỉnh cao.

Điều này được thể hiện qua 3 sự kiện tiêu biểu của ba giai đoạn:

  • Ngày 14 -7 - 1789, quần chúng lao động Pa-ri đã phá ngục Ba-xti. Mở đầu cho cuộc cách mạng.
  • Ngày 10 -8 -1792, quần chúng nhân dân đứng lên khởi nghĩa lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa, đưa cách mạng phát triển lên một bước cao hơn.
  • Ngày 2 - 6 - 1793, trước tình trạng Tổ quốc lâm nguy, quần chúng nhân dân lại khởi nghĩa lật đổ phái Gi-rông-đanh, đưa phái Gia-cô-banh lên cầm quyền. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.

2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Pháp

- Đối với nước Pháp:

  • Cuộc cách mạng tư sản Pháp đã lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến.
  • Cuộc cách mạng tư sản Pháp nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • Cuộc cách mạng tư sản Pháp hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực lượng tư bản chủ nghĩa ở Pháp phát triển.
  • Không chỉ vậy cuộc cuộc cách mạng tư sản Pháp còn giúp những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành.

- Đối với thế giới:

  • Cuộc cách mạng tư sản Pháp giúp hế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.
  • Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới – thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.
  • Bên cạnh ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy dù quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

Trên đây là phần trả lời cho câu hỏi Vai trò của nhân dân trong Cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào? và ý nghĩa của cuộc Cách mạng. Qua đó có thể thấy, nhân dân luôn là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trong mỗi cuộc Cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 8 mảng Học tập của Hoatieu nhé.

Đánh giá bài viết
2 5.377
0 Bình luận
Sắp xếp theo