Bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh 10 Chân trời sáng tạo có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

Trắc nghiệm Sinh học 10 Chân trời sáng tạo có đáp án được Hoatieu chia sẻ đến các bạn đọc trong bài viết sau đây là trọn bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 sách mới Chân trời sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm vững và củng cố các kiến thức khi học môn Sinh lớp 10. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 10 CTST, mời các em cùng tham khảo và tải về làm tài liệu sử dụng.

Trắc nghiệm Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 4

Bài 4. KHÁI QUÁT VỀ TẾ BÀO

BIẾT

Câu 1. Nhà khoa học nào đã đưa ra học thuyết tế bào?

 1. Schleiden và Schwann.
 2. Antonie van Leeuwenhoek.
 3. Matthias Schleiden.
 4. Theodor Schwann.

Câu 2. Sinh vật đơn bào là những sinh vật mà cơ thể có

 1. một tế bào.
 2. hai tế bào.
 3. nhiều tế bào.
 4. cấu trúc phức tạp.

Câu 3. Chọn nội dung phù hợp để điền vào chỗ trống: “Hoạt động sống của tế bào là sự ……… hoạt động của các bào quan bên trong tế bào”.

 1. tác động.
 2. phối hợp.
 3. phụ thuộc.
 4. bổ trợ.

HIỂU

Câu 4. Khi nói về nội dung cơ bản của học thuyết tế bào, phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Tất cả sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.
 2. Tế bào được sinh ra từ những tế bào đã có bằng cách phân chia.
 3. Thành phần hóa học của các tế bào là không tương tự nhau.
 4. Tế bào là đơn vị cơ sở của cơ thể sống.

Câu 5. Điểm khác nhau cơ bản giữa sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào là

 1. nơi sống.
 2. hình dạng tế bào.
 3. thành phần hóa học của tế bào.
 4. số lượng tế bào.

Câu 6. Sinh vật của hình nào sau đây là sinh vật đơn bào?

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 CTST

 1. Hình 1.
 2. Hình 2.
 3. Hình 3.
 4. Hình 4.

VẬN DỤNG THẤP

Câu 7. Cho các đặc điểm sau:

 1. Khả năng phân chia.
 2. Chứa vật chất di truyền.
 3. Đều quan sát được bằng mắt thường.
 4. Là đơn vị cơ sở của cơ thể sống.

Trong những đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm là của tế bào?

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.

Câu 8. Điểm khác nhau cơ bản giữa tế bào trong cơ thể sinh vật đa bào với tế bào của sinh vật đơn bào là các tế bào

 1. hoạt động độc lập.
 2. đều có hình dạng giống nhau.
 3. phối hợp hoạt động với nhau chặt chẽ.
 4. hoạt động độc lập theo từng cơ quan.

VẬN DỤNG CAO

Câu 9: Một bạn học sinh khi phân biệt những điểm khác nhau giữa một sinh vật đơn bào và một tế bào trong cơ thể sinh vật đa bào đã ghi lại như bảng bên dưới:

Sinh vật đơn bào

Tế bào trong cơ thể sinh vật đa bào

I. Là một cơ thể hoàn chỉnh

II. Là một bộ phận của mô và đôi khi không hoàn chỉnh

III. Các tế bào sống phụ thuộc lẫn nhau

IV. Có lối sống tự do, hoạt động độc lập

V. Các cơ thể không có sự liên kết với nhau

VI. Các tế bào liên kết với nhau qua chất nền ngoại bào (ở động vật) hoặc cầu sinh chất (ở thực vật )

Các đặc điểm bạn đã ghi nhận đúng là?

 1. I, II, III, V
 2. I, III, V, VI
 3. II, IV, V, VI
 4. I, II, V, VI

............................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 10 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 755
0 Bình luận
Sắp xếp theo