File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Nhằm hỗ trợ các bạn Kế toán và các bạn Nhân sự trong việc tính tiền thuế thu nhập cá nhân nhanh và chính xác nhất, hoatieu.vn xin gửi đến các bạn Mẫu File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018 để các bạn tham khảo.

File Excel tính nhanh thuế thu nhập cá nhân năm 2018 được lập dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

(i) Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009);

(ii) Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013);

(iii) Luật sửa đổi các Luật về Thuế năm 2014 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015)

File Excel tính nhanh thuế thu nhập cá nhân năm 2018

Đánh giá bài viết
1 5.560
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.