Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT 220 KB 08/10/2020 5:19:49 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm số 17/2012/TT-BGDĐT quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, hình thức, tổ chức từ đó siết chặt hơn nữa việc dạy thêm, học thêm.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT