Công văn 152/BTC-HCNS

Cảm ơn bạn đã tải Công văn 152/BTC-HCNS

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Công văn 152/BTC-HCNS 22 KB 05/01/2013 7:54:00 SA
Công văn 152/BTC-HCNS của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 01 năm 2013 về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Xem thêm các thông tin về Công văn 152/BTC-HCNS