Đơn xin tha tù trước thời hạn

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chế định mới, chuyển từ hình thức chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng (tha tù trước thời hạn có điều kiện), lần đầu các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện. Sau đây là mẫu đơn xin tha tù trước hạn, mời các bạn tham khảo.

1. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn

Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Phạm tội lần đầu;

2. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

3. Có nơi cư trú rõ ràng;

4. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

5. Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

6. Không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người bị kết án về Tội xâm phạm an ninh quốc gia, Tội khủng bố, Tội phá hoại hòa bình, Tội chống loài người và Tội phạm chiến tranh

– Người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với các Tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với các Tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy;

– Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; Người bị kết án tử hình về tội tham ô, nhận hối lộ sau đó chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

2. Đơn xin ra tù trước hạn

Đơn xin tha tù trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

ĐƠN XIN ĐẶC XÁ

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tôi tên là:……….

Sinh ngày:………

CMND:………cấp ngày…….tại………..

Hộ khẩu thường trú:

Là: phạm nhân bị tuyên án theo bản án số…về tội…với mức án…

Đang chấp hành án tại……

Qua quá trình chấp hành án tại…, tôi xin tự nhận xét như sau:…

Vậy tôi làm đơn này để xin Chủ tịch nước có thể xem xét quyết định tha tù trước thời hạn cho tôi để tôi có thể sớm được đoàn tụ cùng gia đình và hòa nhập trở lại với xã hội.

Tôi xin cam đoan sau khi ra tù sẽ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tiếp tục cải tạo, lao động tốt để trở thành người có ích cho xã hội.

…., ngày…tháng…năm…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 1.644
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.