Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp cấp 3

Bằng tốt nghiệp THPT bị mất có xin cấp lại được không? Quy trình xin cấp lại bằng trung học phổ thông như thế nào? Đây là những câu hỏi khá nhiều bạn thắc mắc cần giải đáp. hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT, mời các bạn tải về.

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Tôi tên là:.............................................Giới tính:.......................................

Ngày sinh:.................................................................................................

Nơi sinh:....................................................................................................

Nghề nghiệp hiện tại:.................................................................................

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:................................................................

Khóa ngày:...........................Tại Hội đồng thi:...........................................

Nguyên là học sinh trường:.......................................................................

Điện thoại liên lạc khi cần:.........................................................................

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin cấp lại:........................................................................................

Ngày ....... tháng......năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Họ tên:....................................................................

Sinh ngày:..............................................................

Đã TN kỳ thi:..........................................................

Tại Hội đồng thi:....................................................

Đã được cấp bằng TN, vào sổ số..............ngày vào sổ:........

Vậy kính đề nghị Phòng GD-ĐT….. kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

Ngày ....... tháng......năm 20.…

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Đánh giá bài viết
4 30.336
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo