Chỉ tiêu tuyển sinh các trường quân đội năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh 2021 các trường khối quân đội

17 trường quân đội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Theo thông báo của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, năm nay có 17 trường quân đội tuyển tổng cộng 5.329 chỉ tiêu đại học, duy nhất Trường sĩ quan không quân tuyển sinh trình độ cao đẳng với 70 chỉ tiêu.

Theo đó, Trường sĩ quan Chính trị tuyển nhiều chỉ tiêu nhất với 691 chỉ tiêu. Tiếp theo là Học viện Kỹ thuật quân sự với 661 chỉ tiêu. Các đơn vị tuyển nhiều chỉ tiêu tiếp theo là Trường sĩ quan Lục quân 1 (594 chỉ tiêu), Trường sĩ quan Lục quân 2 (543 chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, các đơn vị tuyển ít thí sinh bao gồm: Trường sĩ quan Phòng hóa (52 chỉ tiêu), Trường sĩ quan Đặc công (60 chỉ tiêu), Học viện Khoa học quân sự (125 chỉ tiêu), Trường sĩ quan Tăng thiết giáp (144 chỉ tiêu),…

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường quân đội năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường quân đội năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường quân đội năm 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường quân đội năm 2021

Chi tiết mời các bạn sử dụng file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 192