Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu đối với công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty cổ phần

Thủ tục:

Đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty cổ phần

Trình tự thực hiện:

+ Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp đến Sở KHĐT.

+ Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ làm thủ tục tiếp nhận và viết giấy biên nhận trả cho doanh nghiệp

+ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, sở KHĐT gửi Cục thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế

+ Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp Cục thuế thông báo kết quả mã số cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

+ Gửi trực tiếp tại Sở KHĐT

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, mẫu theo Phụ lục I-3 (Thông tư 03/2006/TT-BKH)

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập, mẫu theo Phụ lục II-2 (Thông tư 03/2006/TT-BKH). Kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ công ty:

a) Đối với công dân Việt nam: giấy chứng minh nhân dân

b) Đối với người Việt nam định cư tại nước ngoài: 1 trong số các giấy tờ còn hiệu lực sau:

- Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế)

- Thẻ thường trú do cơ quan thẩm quyền của Việt nam cấp + Hộ chiếu

- Hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt nam

c) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+ Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở KHĐT nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy chứng nhận

Phí, Lệ phí (nếu có):

+ Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước: 200.000 (hai trăm nghìn đồng)/1 lần cấp

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Doanh nghiệp số 60 ngày 29/11/2005

+ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 về Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp.

+ Thông tư 01/2009/TT-BKH sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2006/TT-BKH hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

+ Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Bạn click vào Tải về để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh lần đầu qua Sở KHĐT đối với công ty cổ phần.

Đánh giá bài viết
1 115
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo