Mẫu sổ theo dõi sửa chữa

Mẫu sổ theo dõi sửa chữa

Mẫu sổ theo dõi sửa chữa giúp cho người được giao quản lý tài sản lập sổ sách theo dõi việc sửa chữa, bảo trì và quản lý tài sản theo đúng quy định và dễ dàng hơn. Mẫu sổ theo dõi sửa chữa được áp dụng cho các doanh nghiệp, mẫu sổ nêu rõ ngày sửa chữa, bộ phận hoặc người yêu cầu sửa chữa, nội dung sửa chữa, đơn vị hoặc người sửa chữa, kết quả sửa chữa... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ theo dõi sửa chữa tại đây.

Mẫu sổ theo dõi khách ra vào công ty

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật

Mẫu sổ theo dõi sửa chữa

Mẫu sổ theo dõi sửa chữa

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi sửa chữa như sau:

QUY ĐỊNH SỬA CHỮA

Mã tài liệu: HC-04-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: ...../..../.....

SỔ THEO DÕI SỬA CHỮA

NgàyBộ phận/Người yêu cầuNội dung sửa chữaNgười/Đơn vị sửa Theo dõi sửa chữaKết quả
Đánh giá bài viết
1 18.130
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo