Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp của hội đồng kỷ luật công ty, doanh nghiệp về việc xét kỷ luật đối với những lao động vi phạm nội quy lao động của cơ quan, doanh nghiệp. Trong biên bản được ghi rõ thông tin của hội đồng kỷ luật, thông tin của người bị kỷ luật... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản xét kỷ luật lao động tại đây.

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản xét kỷ luật lao động như sau:

DOANH NGHIỆP
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số ..../BB – DN

..............., ngày ...... tháng .....năm .......

BIÊN BẢN
Về việc xét kỷ luật lao động

Hôm nay, vào hồi……..giờ…….ngày……..tháng………năm……….

Tại địa điểm:…………………………………………………………………………….............

Hội đồng kỷ luật ……(tên doanh nghiệp)…………….gồm có:

1 – Ông (Bà):…………………………….........…………Chủ tịch hội đồng.

2 – Ông (Bà):…………………….........…………………Đại diện Ban CHCĐ.

3 – Ông (Bà):…………………………………….........…Đại diện CNVC

Họp xét kỷ luật Ông (Bà):

- Họ tên:………………………………….....................................................................

- Sinh ngày……..tháng……..năm………

- Quê quán:…………………………………Trú quán:………………………………...........

- Nghề nghiệp:…………………………….. Bậc lương:……………………………...........

- Hệ số lương:…………………………………………………………………………….......

Vì đã vi phạm kỷ luật lao động.

Hội đồng kỷ luật nhất trí đề nghị ……(giám đốc doanh nghiệp)…..thi hành kỷ luật Ông (Bà) ………….bằng hình thức kỷ luật:………………

Cuộc họp kết thúc lúc…..giờ…..ngày……..tháng……..năm……….

ỦY BAN ĐẠI DIỆN CNVC
(Ký tên)
Họ và tên
ỦY BAN ĐẠI DIỆN CHCĐ
(Ký tên)
Họ và tên
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
(Ký tên)
Họ và tên
Đánh giá bài viết
1 4.165
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo