Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Mẫu phục vụ cho công tác quyết toán thuế TNCN cuối năm.

Nội dung cơ bản của Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

BẢNG KÊ
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm ....... (Từ tháng …/… đến tháng…/)

[03] Mã số thuế:

[02] Tên người nộp thuế:................………………………………………….......................

[04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………...

[05] Mã số thuế:

[06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..………………...................................................

[07] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………............................

[08] Mã số thuế:

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. Người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm

Từ tháng

Đến tháng

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

2

3

II. Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời gian được tính giảm trừ trong năm

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/

Huyện

Phường/

Từ tháng

Đến tháng

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

1

2

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Ngoài Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, các kế toán cũng phải kê khai Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phầnBảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần theo chi tiết từng đối tượng.

Các bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu dùng khi quyết toán thuế TNCN dưới đây:

Đánh giá bài viết
1 4.833
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.