Áp dụng cả Thông tư 27 và Thông tư 30 để đánh giá học sinh tiểu học năm học 2020-2021

Quy định về đánh giá xếp loại học sinh tiểu học 2021

Năm học 2020 - 2021, tùy theo khối lớp mà giáo viên tiểu học áp dụng Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT hoặc Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT) để thực hiện đánh giá học sinh.

Ngày 04/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Thông tư 27 thay thế Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/216; trong đó quy định nhiều điểm mới nổi bật khi đánh giá học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, lộ trình áp dụng Thông tư 27 lại được quy định như sau:

- Áp dụng từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Áp dụng từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2.

- Áp dụng từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3.

- Áp dụng từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4.

- Áp dụng từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5.

Như vậy, trong năm học 2020 - 2021:

- Đối với học sinh khối lớp 1: Giáo viên áp dụng Thông tư 27 để đánh giá thường xuyên cũng như định kỳ đối với học sinh.

- Đối với học sinh khối 2, 3, 4 và 5: Giáo viên tiếp tục áp dụng Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT để thực hiện đánh giá thường xuyên, định kỳ như năm học 2019- 2020 trước đó.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo