Tiêu chí rèn luyện thanh niên 2021

Tiêu chí rèn luyện thanh niên 2021 gồm những gì? Hiện nay có mấy tiêu chí rèn luyện thanh niên? Thanh niên là tương lai của đất nước do đó việc rèn luyện thanh niên luôn được chú trọng kịp thời và toàn diện.

1. Tiêu chí rèn luyện thanh niên

Hiện nay có các tiêu chí rèn luyện thanh niên như sau:

 • Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
 • Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
 • Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
 • Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
 • Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

1.1 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ nhất: Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tiêu chí rèn luyện thanh niên này gồm các nội dung như sau:

 • Hiểu được bản chất của Nhà nước và chế độ; kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước, lòng tự hào, tự tôn và tinh thần dân tộc sâu sắc; có ý thức cảnh giác cách mạng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và lợi ích của nhân dân.
 • Am hiểu lịch sử truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam, lịch sử truyền thống của Thăng Long – Hà Nội, của địa phương, nhà trường,…
 • Tích cực nghiên cứu tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống của Đảng bộ trường, chương trình, nghị quyết của Đảng bộ trường…
 • Chủ động bồi dưỡng kiến thức về đường lối và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; tình hình kinh tế – xã hội Thủ đô; hiểu biết về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh…

1.2 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ hai: Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng

Tiêu chí rèn luyện thanh niên

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ hai gồm các nội dung như sau:

 • Sống khiêm nhường, chia sẻ, tôn trọng mọi người; không phân biệt, kỳ thị, cục bộ, thù hằn, có ý thức xây dựng tập thể đồng thuận, lành mạnh.
 • Đề cao các giá trị gia đình, tình làng nghĩa xóm, truyền thống tôn sư trọng đạo; “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”,…
 • Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, quan tâm chăm sóc thiếu niên, nhi đồng và người có hoàn cảnh khó khăn; chủ động tham gia các hoạt động tình nguyện tại địa phương, đơn vị; giúp đỡ người khác trong điều kiện cho phép,…

1.3 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ ba: Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ ba gồm các nội dung:

 • Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Có ý thức giữ gìn các nét đẹp truyền thống; trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày phải có lòng tự trọng và tôn trọng người khác, mềm mỏng, thân thiện, nhẹ nhàng, cởi mở, hiếu khách và quan tâm đến người khác, thực hiện nghiêm các quy định ở nơi công cộng.
 • Nghiên cứu, học tập để có hiểu biết cơ bản về hệ thống luật pháp và các quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị; hình thành ý thức tôn trọng pháp luật mọi nơi, mọi lúc; tuyên truyền để người thân và bạn bè có thức chấp hành pháp luật.

1.4 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ tư: Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ tư gồm các nội dung:

 • Chủ động rèn luyện nâng cao kiến thức, tay nghề để lập nghiệp, phục vụ công tác chuyên môn. Chủ động đăng ký tự học tập; có phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học phù hợp, hiện đại để tích lũy kiến thức toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng thực hành xã hội…
 • Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ; thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao; xây dựng đời sống tinh thần phong phú; trang bị kiến thức cơ bản về phòng và chữa bệnh, nhất là các bệnh thông thường.
 • Rèn luyện kỹ năng hoạt động xã hội, hoạt động tập thể, kỹ năng nghề nghiệp như: giao tiếp, làm việc theo nhóm, đàm phán, ngoại giao, thu hút mọi người,…

1.5 Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ năm: Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập

Tiêu chí rèn luyện thanh niên thứ năm gồm các nội dung:

 • Nhận thức cơ bản được các vấn đề của thời đại và yêu cầu của hội nhập
 • Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề quốc tế, nhất là những vấn đề liên quan cuộc sống, công việc, học tập và tổ chức thanh niên.
 • Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước; trang bị các kiến thức và kỹ năng hội nhập, nhất là ngoại ngữ, tin học, tập quán quốc tế.
 • Mạnh dạn, tích cực, chủ động trong việc tiếp cận, xử lý tình huống khi tham gia các quan hệ quốc tế.

2. Tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được xây dựng theo tiêu chí nào?

Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới được xây dựng theo 12 tiêu chí sau:

 • Có lý tưởng cách mạng.
 • Bản lĩnh vững vàng.
 • Giàu lòng yêu nước.
 • Đạo đức trong sáng.
 • Lối sống văn hóa.
 • Tuân thủ pháp luật.
 • Tiên phong hành động.
 • Sáng tạo không ngừng.
 • Học tập liên tục.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Kỹ năng phù hợp.
 • Khát vọng vươn lên.

Trên đây là Tiêu chí rèn luyện thanh niên 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 450
0 Bình luận
Sắp xếp theo