Phân phối chương trình môn Âm nhạc 8 Kết nối tri thức 2023-2024

Mẫu kế hoạch dạy học Âm nhạc 8 2023-2024

Phân phối chương trình môn Âm nhạc 8 Kết nối tri thức 2023-2024 - Hoatieu xin chia sẻ đến các thầy cô mẫu phân phối chương trình Âm nhạc 8 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các thầy cô nắm được nội dung của các tiết học môn Âm nhạc 8 đầy đủ các tuần. Với mẫu kế hoạch dạy học Âm nhạc 8 bộ Kết Nối tri thức với cuộc sống file word dưới đây, các thầy cô có thể dễ dàng điều chỉnh lại sao cho phù hợp với nội dung dạy học tại địa phương cũng như lên kế hoạch cho việc soạn giáo án mới.

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 8 sách Kết nối tri thức

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC 8

Tổng: 35 tiết/35 tuần/năm

(Chủ đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mỗi chủ đề gồm 4 tiết; Chủ đề 8 gồm 3 tiết; Ôn tập, kiểm tra đánh giá định kì 4 tiết: tiết 9, 18, 27, 35)

CHỦ ĐỀ 1: CHÀO NĂM HỌC MỚI (4 tiết)

BÀI/ TIẾT/TUẦN

NỘI DUNG

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

Bài 1/Tiết 1

‒ Hát: Bài hát Chào năm học mới

‒ Nghe nhạc: Bài hát Bay lên nhé nụ cười

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát Chào năm học mới; biết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau.

‒ Cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát Bay lên nhé nụ cười.

Bài 2/Tiết 2

‒ Lí thuyết âm nhạc: Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô trưởng

‒ Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1

‒ Nêu được đặc điểm của giọng Đô trưởng; nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng Đô trưởng. Biết vận dụng kiến thức đã học về giọng Đô trưởng để đọc Bài đọc nhạc số 1.

‒ Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1. Thể hiện đúng tính chất giọng trưởng; cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.

Bài 2/Tiết 3

‒ Ôn bài hát: Chào năm học mới

‒ Ôn tập đọc nhạc số 1.

‒ Ôn bài hát Chào năm học mới theo hình thức: hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu; nêu cảm nhận của bản thân sau khi học xong bài hát.

‒ Ôn bài tập đọc nhạc biết kết hợp gõ đệm, đánh nhịp ở mức độ cao hơn.

Tiết 4: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Hoạt động nhóm: Đọc được âm hình tiết tấu mẫu và ghép lời thể hiện nhịp điệu.

+ Luyện tập Bài đọc nhạc số 1 với hình thức hai bè. Học sinh cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 2: TÔI YÊU VIỆT NAM (4 tiết)

Bài 3/Tiết 5

‒ Học hát bài: Việt Nam ơi

‒ Nghe nhạc: Bài hát Ngàn ước mơ Việt nam

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát Việt Nam ơi; biết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau.

‒ Cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát Ngàn ước mơ Việt Nam.

Bài 3/Tiết 6

‒ Thường thức âm nhạc: Dân ca Quan họ Bắc Ninh

‒ Ôn bài hát: Việt Nam ơi

‒ Nhận biết và nêu được một số đặc điểm về Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

‒ Ôn luyện bài hát Việt Nam ơi với các hình thức: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu.

Bài 4/Tiết 7

‒ Nhạc cụ: Recorder hoặc kèn phím

‒ Thể hiện được giai điệu bài Xoè hoa trên recorder hoặc kèn phím.

Tiết 8: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Hoạt động nhóm: HS các nhóm trình bày được một số bài hát về tình yêu quê hương đất nước Việt Nam (sưu tầm, chia sẻ, thể hiện...).

+ Chia nhóm luyện tập được 2 bè và biểu diễn cả bài Việt Nam ơi ở hình thức hát bè đuổi theo mẫu (Mục 2).

‒ Nhóm/cá nhân thuyết trình những hiểu biết về Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

‒ Nhóm/cá nhân biểu diễn được bản nhạc mà em biết/yêu thích/biết chơi trên nhạc cụ giai điệu đã học.

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

Tiết 9

ÔN TẬP – KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 1 và 2 phù hợp với năng lực để tham gia ôn tập và kiểm tra giữa kì.

C CHỦ ĐỀ 3: H CA (4 tiết)H ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY CÔ (4tiết)

Bài 5/Tiết 10

‒ Học hát bè trích đoạn bài: Ngàn ước mơ Việt Nam và tập hát liên khúc Tôi yêu Việt Nam

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca của hai bè trong trích đoạn bài hát Ngàn ước mơ Việt Nam; thể hiện được bản hoà ca Tôi yêu Việt Nam với hình thức hát đồng ca.

Bài 5/Tiết 11

‒ Thường thức âm nhạc: Hợp xướng

‒ Ôn hát liên khúc Tôi yêu Việt Nam

‒ Nêu được một số đặc điểm của hợp xướng; phân biệt được hát hợp xướng và các hình thức ca hát khác.

‒ Biết quan sát bè, chủ động lấy hơi, điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà giữa các bè. Ổn định được tempo khi chuyển bài Việt Nam ơi.

Bài 6/Tiết 12

‒ Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 3/8

‒ Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2

‒ Nêu được đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp 3/8; so sánh được sự giống và khác nhau giữa nhịp 3/8 và 3/4.

‒ Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2 kết hợp gõ đệm.

Tiết 13: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Hoà ca ‒ Tôi yêu Việt Nam

+ Hoà tấu nhạc cụ gõ thể hiện tiết tấu nhịp 3/8

+ So sánh hát hợp xướng với các hình thức hát khác mà em biết

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 4: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG (4 tiết)

Bài 7/Tiết 14

‒ Học hát bài: Nơi ấy Trường Sa

‒ Nghe nhạc: Bài hát Nơi đảo xa

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát Nơi ấy Trường Sa; biết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau.

‒ Cảm nhận được vẻ đẹp và nội dung của bài hát Nơi đảo xa.

Bài 8/Tiết 15

‒ Thường thức Âm nhạc: Đàn guitar và ukulele

‒ Ôn bài hát: Nơi ấy Trường Sa

‒ Nhận biết, nêu được một số đặc điểm của đàn guitar và ukulele; phân biệt được âm sắc của hai nhạc cụ.

‒ Ôn luyện bài hát Nơi ấy Trường Sa với các hình thức: Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo tiết tấu (Khuyến khích, động viên các nhóm sáng tạo các hình thức biểu diễn khác nhau).

Bài 8/Tiết 16

‒ Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn

‒ Thể hiện được nốt Đô 1 và bài luyện tập trên recorder hoặc bài hoà tấu Xoè hoa trên kèn phím.

Tiết 17: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Biểu diễn bài hát Nơi ấy Trường Sa với các hình thức em lựa chọn.

+ Lựa chọn hình thức thể hiện bài Xoè hoa (nhảy sạp, biểu diễn nhạc cụ giai điệu, sử dụng nhạc cụ để gõ đệm).

+ Chia sẻ với các bạn bản hoà tấu đàn guitar và ukulele em đã sưu tầm

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

Tiết 18

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập, tham giá đánh giá cuối học kì I

‒ Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học (hát đồng ca hợp xướng/ hát 2 – 3 bè/ hát múa tổng hợp...).

‒ Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp.

‒ Vận dụng những hiểu biết về Lí thuyết âm nhạc của chủ đề 1 và 3 vào hoạt động thuyết minh, thuyết trình, ứng tác tiết tấu.

‒ Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ em yêu thích, ca khúc về chủ đề biển đảo, tác phẩm mới cho mọi người.

‒ Thực hành recorder hoặc kèn phím với các nội dung đã học.

‒ Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề 1, 2, 3, 4.

CHỦ ĐỀ 5: CHÀO XUÂN (4 tiết)

Bài 9/Tiết 19

‒ Học hát bài: Ngày tết quê em

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát Ngày Tết quê em; biết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau.

Bài 9/Tiết 20

‒ Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hoàn và ca khúc Một mùa xuân nho nhỏ

‒ Ôn bài hát Ngày Tết quê em.

‒ Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàn; cảm nhận được tính chất, nội dung của bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.

‒ Ôn luyện bài hát Ngày Tết quê em với các hình thức: Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động cơ thể theo tiết tấu (Khuyến khích, động viên các nhóm sáng tạo các hình thức biểu diỄn khác nhau).

Bài 10/Tiết 21

‒ Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 6/8

‒ Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 3

‒ Nêu được đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp 6/8; so sánh được sự giống, khác nhau giữa nhịp 6/8 và 3/8.

‒ Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 3 kết hợp gõ đệm.

Tiết 22: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Biết thực hiện làm nhạc cụ gõ và trang trí trên các nhạc cụ hình ảnh về chủ đề mùa xuân.

+ Biết liên kết nhóm: Sử dụng nhạc cụ vừa tạo đệm hát cho bài Ngày tết quê em.

+ G hép lời ca theo giai điệu Bài đọc nhạc số 3.

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 6: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI (4 tiết)

Bài 11/Tiết 23

‒ Học hát bài: Hát lên cho ngày mai

‒ Nghe nhạc: Bài hát Trở về Surriento

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát Hát lên cho ngày mai; biết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau.

‒ Cảm nhận được vẻ đẹp, biết gõ đệm phù hợp với nhịp điệu bài hát Trở về Surriento.

Bài 11/Tiết 24

‒ Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn

‒ Ôn bài hát: Hát lên cho ngày mai

‒ Thể hiện được giai điệu bài Con đom đóm với recorder hoặc Trở về Surriento với kèn phím.

‒ Ôn hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu.

Bài 12/Tiết 25

‒ Lí thuyết âm nhạc: Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ

‒ Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

‒ Nêu được đặc điểm của giọng thứ; nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng La thứ.

‒ Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4. Thể hiện đúng tính chất giọng thứ; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm và đánh nhịp 3/4.

Tiết 26: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Chơi trò chơi: Chia lớp thành 3 nhóm thể hiện đoạn 2 bài Hát lên cho ngày mai theo tốc độ nhanh dần.

+ Nghe và phân biệt màu sắc khác nhau giữa giọng trưởng và giọng thứ.

+ Chia sẻ với các bạn bài hát nước ngoài em đã sưu tầm được.

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong hai chủ đề.

Tiết 27

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

GV tổ chức cho cá nhân, nhóm lựa chọn các nội dung, hoạt động của chủ đề 5 và 6 phù hợp với năng lực để tham gia ôn tập và kiểm tra giữa kì.

CHỦ ĐỀ 7: CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP (4 tiết)

Bài 13/Tiết 28

‒ Học hát bài: Soi bóng bên hồ

‒ Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát dân ca Soi bóng bên hồ; biết biểu diễn bài hát với các hình thức khác nhau.

Bài 13/Tiết 29

‒ Thường thức âm nhạc: Đàn nguyệt và đàn tính

‒ Ôn bài hát Soi bóng bên hồ

‒ Nhận biết và nêu được tên một số đặc điểm của đàn nguyệt, đàn tính; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của hai nhạc cụ.

‒ Ôn hát kết hợp gõ đệm tiết tấu.

Bài 14/Tiết 30

‒ Lí thuyết âm nhạc: Đảo phách

‒ Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5

‒ Nêu được đặc điểm hai trường hợp đảo phách; nhận biết và thể hiện được đảo phách ở một số bản nhạc.

‒ Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5. Thể hiện đúng tính chất giọng thứ; biết đọc nhạc kết hợp ghép lời, gõ đệm hoặc đánh nhịp.

Tiết 31: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Các nhóm đăng kí biểu diễn bài hát Soi bóng bên hồ bằng các hình thức tự chọn.

+ Ghép lời ca với cao độ Bài đọc nhạc số 5 và chỉ ra được ô nhịp có đảo phách.

+ Giới thiệu tranh, ảnh sinh hoạt văn hóa của đồng bào Giáy hoặc mô hình đàn nguyệt, tính đã làm.

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

CHỦ ĐỀ 8: NHỊP ĐIỆU CUỘC SỐNG (3 tiết)

Bài 15/Tiết 32

‒ Nghe nhạc: Nghe bài hát Xôn xao mùa hè

‒ Thường thức âm nhạc: Giới thiệu nhạc sĩ Frederic Chopin (F. Chopin) và tác phẩm: Fantaisie Impromptu in C sharp minor

‒ Cảm nhận được vẻ đẹp của bài hát Xôn xao mùa hè; biết biểu lộ cảm xúc, gõ đệm hoặc vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu bài hát.

‒ Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ F. Chopin. Cảm nhận được tính chất, nội dung của tác phẩm Fantaisie Impromptu in C sharp minor.

Bài 15/Tiết 33

‒ Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu đã chọn.

‒ Thể hiện được bài Row, row, row your boat trên recorder hoặc hoà tấu Trở về Surriento trên kèn phím.

Tiết 34: Vận dụng – Sáng tạo

‒ Tham gia các hoạt động âm nhạc:

+ Chia sẻ với bạn về tác phẩm của nhạc sĩ F.Chopin mà em sưu tầm được.

+ Biểu diễn nhạc cụ giai điệu bài Row, row, row your boat trên recoder/ bài Trở về Surriento trên kèn phím (hình thức tự chọn).

+ Giới thiệu tranh vẽ hoặc các sản phẩm cắt dán đã làm về chủ đề mùa hè.

+ Giải ô chữ tổng hợp chủ đề.

‒ Nêu cảm nhận sau khi học xong chủ đề.

Tiết 35

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Lựa chọn 1 đến 2 nội dung để luyện tập, tham gia đánh giá cuối năm học

– Trình diễn bài hát bằng các hình thức đã học.

– Đọc bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm, đánh nhịp, ứng tác lời...

– Vận dụng những hiểu biết Lí thuyết âm nhạc của chủ đề vào hoạt động chơi trò chơi.

– Chia sẻ những hiểu biết về nhạc sĩ, tác phẩm cho mọi người.

– Chia sẻ những hiểu biết và tìm nghe các bản nhạc được biểu diễn bằng nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ nước ngoài.

– Thực hành recorder và kèn phím với các nội dung đã học.

– Chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau khi học các chủ đề.

Lưu ý: Kế hoạch dạy học chỉ mang tính gợi ý, giáo viên có thể chủ động lên kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và địa phương.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé. 

Đánh giá bài viết
3 2.247
0 Bình luận
Sắp xếp theo