Phân phối chương trình Địa lí 11 Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình Địa lí 11 Chân trời sáng tạo - Mời các bạn cùng tham khảo mẫu kế hoạch giáo dục môn Địa lí 11 Chân trời sáng tạo được trình bày ở dạng file word sẽ giúp các bạn đọc nắm được nội dung của các tiết học môn Địa lý 11 đầy đủ các tuần trong năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch dạy học môn Địa lí 11 CTST, mời các bạn cùng tham khảo.

PPCT môn Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo

PPCT môn Địa lí lớp 11 Chân trời sáng tạo

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 (bộ Chân trời sáng tạo)

Tên sách: Địa lí 11

Loại sách: Sách học sinh

Số tiết 70 Số tiết biên soạn: 63 tiết Số tiết kiểm tra, đánh giá: 7 tiết

Tác giả: Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên), Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Huỳnh Ngọc Sao Ly, Bùi Vũ Thanh Nhật, Phan Văn Phú, Pham Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt

Tên chương/ chủ đề

Số tiết/ số trang

PHẦN MỘT. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

7

Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước

1

Bài 2. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế – xã hội của các nhóm nước

1

Bài 3. Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế

1

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hoá, khu vực hoá

1

Bài 5. Một số tổ chức quốc tế và khu vực

1

Bài 6. Một số vấn đề an ninh toàn cầu

1

Bài 7. Thực hành: Tìm hiểu Nền kinh tế tri thức

1

PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

63

KHU VỰC MỸ LATINH

6

Bài 8. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Mỹ Latinh

5

Bài 9. Thực hành: Tìm hiểu tình hình kinh tế – xã hội Cộng hòa Liên bang Bra–xin

1

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

6

Bài 10. Liên minh châu Âu (EU)

5

Bài 11. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức

1

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

6

Bài 12. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Đông Nam Á

4

Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

1

Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại Đông Nam Á

1

KHU VỰC TÂY NAM Á

6

Bài 15. Tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế Tây Nam Á

5

Bài 16. Thực hành: Tìm hiểu về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở Tây Nam Á

1

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ (HOA KỲ)

6

Bài 17. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Hoa Kỳ

3

Bài 18. Kinh tế Hoa Kỳ

3

LIÊN BANG NGA

6

Bài 19. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga

2

Bài 20. Kinh tế Liên bang Nga

3

Bài 21. Thực hành: Tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí Liên bang Nga

1

NHẬT BẢN

6

Bài 22. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản

2

Bài 23. Kinh tế Nhật Bản

3

Bài 24. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại Nhật Bản

1

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)

6

Bài 25. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc

2

Bài 26. Kinh tế Trung Quốc

3

Bài 27. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế tại vùng duyên hải Trung Quốc

1

Ô-XTRÂY-LI-A

3

Bài 28. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế Ô-xtrây-li-a

3

CỘNG HOÀ NAM PHI

5

Bài 29. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi

2

Bài 30. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi

3

Phân phối chương trình chuyên đề Địa lí 11 Chân trời sáng tạo

Tên sách: Chuyên đề học tập Địa lí 11

Loại sách: Sách học sinh

Số tiết 35 Số tiết biên soạn: 32 tiết Số tiết kiểm tra, đánh giá: 3 tiết

Tác giả: Mai Phú Thanh, Hoàng Trọng Tuân (đồng Chủ biên), Bùi Vũ Thanh Nhật, Phạm Thị Bạch Tuyết, Trần Quốc Việt

Tên chương/ chủ đề

Số tiết/ số trang

Chuyên đề 1. Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á

15

Chuyên đề 2. Một số vấn đề về du lịch thế giới

10

Chuyên đề 3. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

10

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 1.452
0 Bình luận
Sắp xếp theo