Kế hoạch bài dạy minh họa môn Mỹ thuật mô đun 3 THCS

Kế hoạch bài dạy minh họa môn Mỹ thuật mô đun 3 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho học tập, nghiên cứu module 3. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá cuối khóa module 3 môn Mĩ thuật

ĐỀ KIÊM TRA MÔN MĨ THUẬT 6

Học kì: I

1. Mục tiêu:

  • Để đánh giá kết quả hs sau khi học xong mạch kiến thức nội dung mĩ thuật hội họa.
  • Làm căn cứ để GV và HS kịp thời điều chỉnh quá trình dạy – học

2. Hình thức đề kiểm tra:

  • Kết hợp tự luận và thực hành

3. Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Tên

nội dung

Yêu cầu về nhận thức

Yêu cầu về năng lực đặc thù

Nhận biết

Thông hiểu

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Sản phẩm bài vẽ tranh lễ hội quê hương

- HS lựa chọn được một nội dung đề tài “lễ hội mùa xuân”

- Hiểu biết về yếu tố và nguyên lý tạo hình được sắp xếp hài hòa trong bức tranh.

- Vẽ được một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” có bố cục tương đối hợp lý, hình vẽ, màu sắc phù hợp với nội dung đề tài.

- Vẽ được một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” có bố cục hợp lý. Hình vẽ sinh động, màu sắc hài hòa.

- Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mĩ

- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

Số câu: 1

Số điểm: 8

Tỉ lệ: 80%

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Bài viết thuyết trình về bức tranh

- Viết được một số thông tin đơn giản về bài vẽ.

- Trình bày được hiểu biết về một số lễ hội của VN và ở địa phương.

- Trình bày được thông tin về bài vẽ, và sự đa dạng về các hoạt động diễn ra trong các lễ hội.

- Nêu và phân tích được một số yếu tố nguyên lý tạo hình thông qua bài viết (mảng, hình, nét, màu …)

- Tự đánh giá và đưa ra được quan điểm về bài vẽ của mình.

- Năng lực quan sát và nhận thức thẩm mỹ.

- Năng lực phân tích và đánh giá thẩm mỹ.

Số câu: 1

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Số điểm: 0,25

Tỉ lệ: 2,5%

Số điểm: 0,25

Tỉ lệ: 2,5%

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Tổng cộng

Số câu: 2

Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Số điểm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%

Số điểm: 1,25

Tỉ lệ: 12,5%

Số điểm: 5

Tỉ lệ: 50%

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%

ĐỀ BÀI

Câu 1: (8 điểm)

Em hãy vẽ một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” (Chất liệu tùy chọn trên khổ A4), màu vẽ tự chọn.

Thời gian: 90’

Câu 2: (2 điểm)

Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 60-80 từ: giới thiệu về bức tranh đó)

HƯỚNG DẪN CHẤM

Mức độ

Năng lực mỹ thuật

Biết

Hiểu

Vận dụng

Mức 1

(Vận dụng thấp, TB)

Mức 2

(Vận dụng sáng tạo, UD thực tiễn)

Quan sát và nhận thức

- HS hiểu được các lễ hội mùa xuân ở quê hương.

- Nhận biết được các hoạt động diễn ra trong lễ hội.

- Biết cách vẽ một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” theo ý thích,

- Lựa chọn được hình vẽ phù hợp với nội dung đề tài.

- Trao đổi thông tin về nội dung đề tài.

- Xây dựng ý tưởng để thực hiện bài vẽ.

- Nắm được các bước thực hiện bài vẽ.

- Thực hiện các bước vẽ ở mức độ đơn giản (Phác thảo)

Sáng tạo và ứng dụng

- HS lựa chọn được một nội dung đề tài “lễ hội mùa xuân”

- Biết cách vẽ một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” theo ý thích.

- Vẽ được một hoạt động đơn giản trong “đề tài lễ hội”

- Lựa chọn được hình vẽ phù hợp với nội dung đề tài.

- Vẽ được một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” có bố cục tương đối hợp lý, hình vẽ, màu sắc phù hợp với nội dung đề tài.

- Vẽ được một bức tranh đề tài “lễ hội quê hương” có bố cục hợp lý. Hình vẽ sinh động, màu sắc hài hòa.

Phân tích và đánh giá

- Viết được một số thông tin đơn giản về bài vẽ.

- Trình bày được hiểu biết về một số lễ hội của VN và ở địa phương.

- Trình bày được thông tin về bài vẽ, và sự đa dạng về các hoạt động diễn ra trong các lễ hội.

- Nêu và phân tích được một số yếu tố nguyên lý tạo hình thông qua bài viết ()

- Tự đánh giá và đưa ra được quan điểm về bài vẽ của mình.

XẾP LOẠI

Chưa đạt

Đạt

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 1.069
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo