Giáo án dạy thêm chuyên đề Toán 8 Kết nối tri thức file word

Tài liệu dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức

Giáo án dạy thêm chuyên đề Toán 8 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ trong bài viết dưới đây là các tài liệu dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức vô cùng bổ ích giúp các thây cô chuẩn bị kế hoạch dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức theo đúng cấu trúc của chương trình giáo dục phổ thông mới. Mẫu giáo án dạy thêm môn Toán 8 KNTT bao gồm các phần nội dung trọng tâm kiến thức theo từng chuyên đề có kèm theo bài tập ứng dụng sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các thầy cô.

Kế hoạch dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức theo chuyên đề

ĐƠN THỨC NHIỀU BIẾN. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I/ Đơn nhất nhiều biến.

1. Khái niệm.

§ Đơn thức nhiều biến là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến.

2. Đơn thức thu gọn.

§ Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.

§ Trong đơn thức thu gọn có hai phần: phần hệ số và phần biến.

§ Ta cũng coi một số là một đơn thức thu gọn chỉ có phần hệ số.

§ Trong đơn thức thu gọn, mỗi biến chỉ được viết một lần.

3. Đơn thức đồng dạng.

§ Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

§ Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

4. Cộng trừ đơn thức đồng dạng.

§ Để cộng (trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

II/ Đa nhất nhiều biến.

1. Định nghĩa.

§ Đa thức nhiều biến (hay đa thức) là tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.

§ Mỗi đơn thức trong tổng gọi là hạng tử của đa thức đó.

2. Đa thức thu gọn.

§ Thu gọn đa thức nhiều biến là làm cho trong đa thức đó không còn hai đơn thức nào đồng dạng.

3. Giá trị của đa thức .

§ Để tính giá trị của một đa thức tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay những giá trị cho trước đó vào biểu thức xác định đa thức rồi thực hiện các phép tính.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Kế hoạch dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức theo chuyên đề

.....................................

Để xem toàn bộ nội dung Tài liệu dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức, mời các bạn sử dụng file tải về.

Kế hoạch dạy thêm Toán 8 Kết nối tri thức theo chuyên đề

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 635
0 Bình luận
Sắp xếp theo