Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Khoa học tự nhiên THCS

Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Khoa học tự nhiên THCS bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, điền khuyết mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập module 2. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn modul 2 một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao.

Nội dung mô đun 2 là “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đây là một trong 9 module giáo viên phải tập huấn và hoàn thiện.

Đáp án kiểm tra cuối khóa module 2 môn Khoa học tự nhiên

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chiến lược dạy học, giáo dục là kế hoạch chi tiết thể hiện sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các biện pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự đánh giá về bối cảnh, giai đoạn định hướng thực hiện cùng sự chủ động, năng lực của giáo viên.

Đúng

Sai

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn nhiều đáp án:

Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học, giáo dục phù hợp, giáo viên cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào dưới đây?

Quan điểm xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học

Nhu cầu, nguyện vọng của phụ huynh.

Đặc điểm của các phương pháp, kĩ thuật dạy học.

Tiềm năng của học sinh và khả năng tổ chức hoạt động của học sinh.

Tiềm năng của học sinh và khả năng tổ chức hoạt động học.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố sau: điều kiện thực tế, đặc điểm kinh tế, xã hội của vùng miền, địa phương, nhà trường thực trạng xã hội hóa giáo dục, năng lực và điều kiện giáo viên; hoàn cảnh, động lực học tập và sự hứng thú học tập của học sinh, thuộc về cơ sở nào trong các cơ sở lựa chọn lựa chọn, sử dụng, phương pháp và kĩ thuật dạy học chủ đề?

Mục tiêu dạy học

Bối cảnh giáo dục

Quan điểm xây dựng chương trình

Nội dung dạy học

Xem đầy đủ Đáp án trắc nghiệm module 2 môn Khoa học tự nhiên THCS tại đây:

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
1 3.018
0 Bình luận
Sắp xếp theo