Đáp án tập huấn Tự nhiên xã hội lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tập huấn Tự nhiên xã hội lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 của Nhà xuất bản Giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK mới lớp 2

Câu 1: SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) được viết dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào?

A. Đảm bảo tính khoa học, tính đồng tâm, tính tích hợp tính thực tiễn và phát triển năng lực

B. Đảm bảo tính khoa học và xã hội hoá

C. Đảm bảo tập trung phát triển năng lực khoa học

D. Đảm bảo tính khoa học và phù hợp với học sinh ở một khu vực vùng miền nhất định

Câu 2: SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) có điểm gì khác so với sách Tự nhiên và Xã hội 1?

A. Xuất hiện dạng bài ôn tập cuối mỗi chủ đề

B. Xuất hiện bài đọc thêm và tăng cường các dạng bài thực hành, trải nghiệm

C. Xuất hiện Bảng tra cứu thuật ngữ cuối cuốn sách

D. Xuất hiện thêm nhân vật bạn An và bạn Nam

Câu 3: Trong SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo), tính tích hợp liên môn được thể hiện ở:

A. Nội dung giáo dục kĩ năng sống

B. Từ khoá cuối bài

C. Cấu trúc và nội dung các bài học

D. Sự lặp lại và nâng cao dần của các chủ đề

Câu 4: Ngoài phần mở đầu và phần kết bài học, phần nội dung chính trong cấu trúc một bài học của SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) bao gồm:

A. Yêu cầu cần đạt và hoạt động khởi động

B. Hoạt động phát triển năng lực nhận thức khoa học, năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh và hoạt động phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

C. Từ khoá

Câu 5: Mục đích của hai bài “Bạn có biết?" trong sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) là gì?

A. Mở rộng vốn từ cho học sinh

B. Bổ sung thêm kiến thức cho học sinh sau từng chủ đề

C. Tích hợp giáo dục địa phương

D. Phát triển kĩ năng đọc, mở rộng năng lực nhận thức và tìm hiểu về thế giới tự nhiên và xã hội.

Câu 6: Các bài học trong sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 được chia thành mấy nhóm dạng bài cơ bản:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7: Mục đích cơ bản của dạng bài thực hành, trải nghiệm trong sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội 2 là gì?

A. Bổ sung thêm kiến thức mới cho học sinh

B. Củng cố, ôn tập kiến thức, kĩ năng của cả chủ đề

C. Hình thành năng lực nhận thức, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh

D. Tăng cường vốn sống, phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh

Câu 8: Khi sử dụng SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời Sáng tạo), giáo viên có thể thay đổi nội dung các hoạt động dạy học trong một bài hoặc thứ tự các bài học trong chủ đề được không? Vì sao?

A. Không, vì sẽ ảnh hưởng đến logic tiến trình phát triển năng lực khoa học cho học sinh trong các bài học

B. Không, vì nội dung sách giáo khoa là pháp lệnh cần phải theo

C. Được, vì sách giáo khoa được biên soạn theo hướng mở

Câu 9: Đâu là điểm mới của SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời Sáng tạo)?

A. Sách được biên soạn theo mô hình hoạt động học và phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, thể hiện tính tích hợp liên môn cao

B. Sách được biên soạn bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học

C. Sách được biên soạn phù hợp với học sinh ở khu vực phía Nam

D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Các nhóm hoạt động cơ bản của dạng bài thực hành, trải nghiệm là:

A. hoạt động quan sát hoạt động thực hành

B. hoạt động chuẩn bị; hoạt động quan sát, trải nghiệm, hoạt động báo cáo tổng kết

C. hoạt động chuẩn bị, hoạt động phân công nhiệm vụ; hoạt động quan sát, trải nghiệm; hoạt động báo cáo, tổng kết

D. hoạt động chuẩn bị; hoạt động phân công nhiệm vụ; hoạt động quan sát, trải nghiệm

Câu 11: Phần Em cần biết trong mỗi bài học của SGK Tự nhiên và Xã hội 2 (Bộ sách Chân trời Sáng tạo) có ý nghĩa như thế nào?

A. Hệ thống lại nội dung kiến thức trọng tâm của bài học

B. Nhấn mạnh các giá trị sống trong bài học

C. Củng cố năng lực nhận thức khoa học của bài

D. Hệ thống lại kiến thức, kĩ năng trọng tâm của bài học và rút ra giá trị sống

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
2 2.571
0 Bình luận
Sắp xếp theo