Quyết định 28/2020/QĐ-TTg Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài

Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg

Quyết định 28/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Danh mục phế liệu được phép nhập khâu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất gồm: Phế liệu sẳt, thép; Phế liệu nhựa; Phế liệu giấy; Phế liệu thủy tinh; Phế liệu kim loại màu; Phế liệu xỉ hạt lò cao.

Đồng thời, các loại phế liệu sau được quy định về lộ trình đến hết ngày 31/12/2021: Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): loại khác, kể cả phế liệu và vụn thừa chưa phân loại (mã HS 4707.90.00); Xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép (xỉ hạt lò cao gồm: xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện gang, sắt, thép) có mã HS 2618.00.00.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 88
Bài liên quan