Từ 20/3/2021, lương dạy lâu năm chỉ bằng giáo viên mới?

Quy định về xếp lương mới giáo viên 2021

Hiện nay, có nhiều thông tin cho rằng, từ ngày 20/3/2021, khi bốn Thông tư mới về giáo viên được áp dụng thì giáo viên giảng dạy lâu năm và mới được tuyển dụng có mức lương giống nhau. Vậy thực hư vấn đề này thế nào?

Giáo viên dạy lâu năm bằng lương giáo viên mới ra trường?

Có nhiều ý kiến cho rằng, khi bốn Thông tư 01, 02, 03 và 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm, xếp lương cho giáo viên các cấp có hiệu lực từ ngày 20/3/2021 thì giáo viên giảng dạy lâu năm sẽ chỉ được hưởng lương bằng giáo viên mới ra trường.

Cụ thể, về việc xếp lương cho một số đối tượng giáo viên giảng dạy lâu năm, hiện đang xếp lương ở các bậc sau, khi được bổ nhiệm sang hạng mới thì căn cứ vào hệ số lương hiện hưởng, nếu chưa nhận phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở hạng mới.

Ví dụ:

- Giáo viên tiểu học hạng II cũ, xếp lương ở bậc 6 hệ số 3,99 khi đáp ứng đủ điều kiện và được bổ nhiệm sang hạng II mới sẽ áp dụng hệ số lương 4,0, bậc 1.

- Giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II cũ, hệ số 3,66 bậc 5 khi đáp ứng đủ điều kiện thì được bổ nhiệm vào giáo viên THCS hạng II mới, hệ số 4,0, bậc 1…

Tuy nhiên, bốn Thông tư nêu trên chỉ quy định về mức lương theo công thức:

Lương = Hệ số x Lương cơ sở.

Trong khi đó, ngoài “lương cứng” này, giáo viên còn được hưởng các khoản phụ cấp và khoản chi ngoài lương khác.

Cụ thể, một trong những khoản phụ cấp mà giáo viên giảng dạy lâu năm được hưởng mà giáo viên mới ra trường chưa được hưởng là phụ cấp thâm niên.

Theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để thực hiện cải cách tiền lương, các chế độ phụ cấp lương hiện hành sẽ được sắp xếp lại. Trong đó, phụ cấp thâm niên sẽ bị bãi bỏ:

Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức

Đồng thời, trong Điều 76 của Luật Giáo dục năm 2019, trong cơ cấu tiền lương của giáo viên cũng không còn đề cập đến phụ cấp thâm niên.

Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 đầu năm 2020 đến nay diễn biến phức tạp nên tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua việc lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 01/7/2022.

Không chỉ vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, xin ý kiến của các Bộ liên quan và đều nhận được sự đồng thuận về vấn đề này.

Do đó, có thể thấy, đến 01/7/2022, phụ cấp thâm niên của giáo viên mới chính thức bị bãi bỏ. Hiện nay, giáo viên các cấp vẫn đang được hưởng phụ cấp thâm niên cùng các khoản phụ cấp khác.

Như vậy, hiện nay, lương giáo viên sẽ được tính theo công thức sau đây:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở + các loại phụ cấp (Thâm niên + giảng dạy…) - tiền đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

- Mức lương cơ sở hiện đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP;

- Hệ số hiện đang được tính theo từng hạng quy định tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22 và 23. Sắp tới đây, từ ngày 20/3/2021, giáo viên các cấp sẽ được chuyển hạng và bổ nhiệm sang hạng mới với hệ số lương nêu tại Thông tư số 01, 02, 03 và 04.

- Các loại phụ cấp: Bởi hiện nay, phụ cấp thâm niên vẫn được áp dụng nên tùy vào từng trường hợp, giáo viên có thể được hưởng các loại phụ cấp như: Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, phụ cấp khu vực…

- Tiền đóng bảo hiểm xã hội: Giáo viên phải đóng bảo hiểm xã hội với các khoản hưu trí, tử tuất là 8%; bảo hiểm thất nghiệp là 1% và bảo hiểm y tế là 1,5%.

Như vậy, hiện tại hay thậm chí từ ngày 20/3/2021 tới đây, giáo viên dạy lâu năm vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định hiện nay. Do đó, không có chuyện giáo viên lâu năm hưởng bằng lương của giáo viên mới ra trường từ ngày 20/3/2021.

Cắt phụ cấp thâm niên cũng bỏ luôn lương tính theo hệ số?

Theo phân tích ở trên, đến 01/7/2022, phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ bị bãi bỏ theo tinh thần của Nghị quyết số 27. Tuy nhiên, cần phải lưu ý, theo Nghị quyết 27, không chỉ phụ cấp thâm niên của giáo viên mà việc xếp lương mới của giáo viên cũng thay đổi.

Theo đó, chính sách tiền lương của giáo viên sẽ được cải cách theo hướng xây dựng 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp giáo viên theo nguyên tắc:

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

- Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

- Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

Đồng thời, quy định mức lương cơ sở nhân với hệ số không thể hiện rõ giá trị thực của tiền lương. Bởi vậy, Nghị quyết này nêu rõ:

Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Như vậy, cùng với việc loại bỏ phụ cấp thâm niên của giáo viên thì thời điểm 01/7/2022 cũng là thời điểm mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay cũng bị bãi bỏ. Thay vào đó, giáo viên sẽ được xếp lương bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Nói tóm lại: Tính đến 01/7/2022, giáo viên vẫn được hưởng lương theo quy định tại bốn Thông tư mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cùng với các khoản phụ cấp hiện hưởng.

Xem thêm:

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 6.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo