Thông tư 31/2018/TT-BCT

Thông tư số 31/2018/TT-BCT

Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Nội dung tóm tắt Thông tư 31/2018/TT-BCT

Người bị xử lý hình sự, VPHC không thể trở thành Kiểm tra viên điện lực

Ngày 05/10/2018, Bộ Công thương ban hành Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.
Theo Thông tư này, tiêu chuẩn đối với Kiểm tra viên điện lực được bổ sung thêm điều kiện cá nhân chưa bị xử lý hình sự hoặc đã được xóa án tích; chưa bị xử lý hoặc được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết hơn phương thức xử lý trong trường hợp Kiểm tra viên phát hiện có hành vi trộm cắp điện xảy ra. Cụ thể, Kiểm tra viên có trách nhiệm tính toán ngay sau đó sản lượng điện trộm cắp cùng số tiền tương ứng với sản lượng điện mà người trộm cắp điện buộc phải bồi thường cho tổ chức cung cấp điện. Phương thức xác định theo quy định tại Thông tư 27/2013/TT-BCT.

Thông tư có hiệu lực từ 20/11/2018.

Đánh giá bài viết
3 696

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo