Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng phải nộp Thuế Tài sản

Vì sao đề xuất nhà trên 700 triệu phải đóng thuế tài sản?

Nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,4%, nhà có giá trị càng cao, số tiền thuế phải nộp sẽ càng nhiều. Đây là điểm nội bật tại Dự án Luật thuế tài sản, mời các bạn tham khảo.

Nhà trên 700 triệu phải đóng thuế tài sản

Bộ Tài chính cho biết, có hai cách để xác định ngưỡng chịu thuế đối với nhà, gồm: Xác định theo giá trị và xác định theo diện tích. Cách xác định ngưỡng chịu thuế theo giá trị đảm bảo công bằng, khách quan hơn, bởi thực tế, đơn giá xây dựng mới 1m2 nhà biệt thự, nhà ở cấp I cao hơn rất nhiều so với đơn giá xây dựng mới 1m2 nhà ở cấp III, cấp IV.

Thống nhất quan điểm dùng cách xác định ngưỡng chịu thuế theo giá trị, Bộ Tài chính xây dựng 02 phương án: Thu thuế tài sản đối với nhà có giá trị từ trên 700 triệu đồng và thu thuế tài sản đối với nhà có giá trị từ trên 01 tỷ đồng. Mức thuế suất thuế tài sản là 0,3%/năm hoặc 0,4 %/năm.

Như vậy, người sở hữu nhà từ trên 700 triệu đồng hoặc từ trên 01 tỷ đồng trở lên sẽ phải đóng thuế tài sản với mức 0,3% - 0,4%; theo đó, có thể chỉ nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố, nhà ở tại nông thôn… mới không thuộc đối tượng phải chịu thuế tài sản.

Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng phải nộp Thuế Tài sản

Tăng thu ngân sách Nhà nước, hạn chế đầu cơ

Tại Nghị quyết 07/NQ-TW, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhấn mạnh chủ trương cơ cấu lại thu ngân sách Nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong khi đó, tại Nghị quyết 25/2016/QH14, Quốc hội đã đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước cả giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 6.864.000 tỷ đồng.

Nếu đề xuất nhà trên 700 triệu phải đóng thuế tài sản được thông qua sẽ góp phần bổ sung nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Theo tính toán, nếu áp dụng phương án tính thuế suất thuế tài sản là 3%, số thuế thu được khoảng 23.300 tỷ đồng (nếu thu thuế tài sản đối với nhà từ 700 triệu đồng) và khoảng 22.700 tỷ đồng (nếu thu thuế tài sản đối với nhà từ 01 tỷ đồng).

Nếu áp dụng phương án tính thuế suất thuế tài sản là 4%, số thuế thu được khoảng 31.000 tỷ đồng (nếu thu thuế tài sản đối với nhà từ 700 triệu đồng) và khoảng 30.300 tỷ đồng (nếu thu thuế tài sản đối với nhà từ 01 tỷ đồng).

Bên cạnh lý do tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho rằng việc thu thuế tài sản đối với nhà từ 700 triệu đồng còn nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở, đất đai.

Thu thuế tài sản là phù hợp thông lệ quốc tế

Cũng theo Bộ Tài chính, thuế tài sản là một loại thuế ra đời sớm trong hệ thống thuế của đa số các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển.

Hiện tại, có 174/193 quốc gia trên thế giới coi thuế tài sản như một công cụ hữu hiệu để quản lý việc sử dụng tài sản của tổ chức cá nhân, đồng thời bổ sung nguồn thu khá lớn cho ngân sách Nhà nước.

Ở Việt Nam hiện nay, việc thu thuế trong quá trình sử dụng tài sản như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP và chỉ điều tiết đối với đất.

Như vậy, việc tính thuế tài sản đối với nhà từ 700 triệu đồng nói riêng, với các tài sản khác nói chung được Bộ Tài chính cho là phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương về cơ cấu lại nguồn thu ngân sách tại Nghị quyết 07/NQ-TW.

Nhà bạn đang ở phải đóng bao tiền thuế?

Dựa vào hệ số xác định diện tích đất tính thuế trên, mọi người có thể tính được số thuế gia đình mình phải nộp hàng năm theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Chẳng hạn, ông A sở hữu 200 m2 nhà chung cư ở đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, chung cư này đang có giá tính thuế 48 triệu đồng/m2 theo bảng giá đất của Hà Nội năm 2017.

Như vậy, thuế tài sản đất phải nộp của nhà ông A = 200m2 x 0,2 x 48 triệu đồng x 0,3 = 5,76 triệu đồng/năm. Trong đó, 0,2 là hệ số xác định diện tích tính thuế, 0,3% là mức thuế tài sản theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Thuế nhà ở và công trình xây dựng

Theo dự thảo Luật Thuế tài sản, nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên có thể sẽ bị đánh thuế tài sản ở mức 0,4%. Theo đề xuất này thuế tài sản nhà = diện tích nhà tính thuế x giá 1m2 nhà tính thuế.

Trong đó, giá 1m2 nhà xây dựng mới được xây dựng căn cứ trên suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành.

Theo Quyết định 706 của Bộ Xây dựng, có thể tự tính được thuế tài sản với nhà ở và các công trình xây dựng.

Chẳng hạn, ông A có một căn nhà mặt đất 3 tầng, diện tích sổ đỏ là 100m2. Theo quyết định 706 của Bộ Xây dựng, nhà của ông A có suất đầu tư 8,56 triệu đồng/m2.

Vậy giá nhà tính thuế của ông A sẽ là 150m2 x 8,56 triệu đồng = 1,284 tỷ đồng. Với ngưỡng không tính thuế theo đề xuất của Bộ Tài chính là 700 triệu đồng, thuế nhà ông A sẽ phải nộp là (1,284 tỷ - 700 triệu đồng) x 0,4 = 2,33 triệu đồng/năm.

Với các nhà ở thuộc diện chung cư, cách tính cũng tương tự ứng với suất vốn đầu tư.

Chẳng hạn, nhà ông A có căn hộ chung cư có diện tích 200m2, trên tầng 45. Theo Quyết định 706 của Bộ Xây dựng, suất đầu tư xây dựng của chung cư này là 15,19 triệu đồng/m2.

Do đó, giá nhà tính thuế của ông A = 200m2 x 15,19 triệu đồng = 3,038 tỷ đồng.

Thuế tài sản nhà ông A phải nộp = (3,038 tỷ - 700 triệu đồng) x 0,4 = 9,35 triệu đồng/năm.

Đánh giá bài viết
1 66
0 Bình luận
Sắp xếp theo