Quyết định 1579/QĐ-TTg Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến 2030

Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Quyết định 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Đến năm 2025, 100% người cao tuổi được khám và điều trị khi bị bệnh

Ngày 13/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Cụ thể, mục tiêu của Chương trình như sau: 70% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm, đạt 95% số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030; người cao tuổi có khả năng tự chăm sóc được cung cấp kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe đạt 90% năm 2030; đến năm 2025, 100% người cao tuổi khi bị bệnh được khám và điều trị;…

Bên cạnh đó, Chương trình được thực hiện từ năm 2021 đến 2030 và chia làm 02 giai đoạn gồm:

Giai đoạn 1 (2021-2025): Tăng cường năng lực khám bệnh cho phòng khám lão khoa, khoa lão khoa, xây dựng bộ tiêu chí cấp xã thân thiện với người cao tuổi; xây dựng, triển khai mô hình dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;

Giai đoạn 2 (2026-2030): Nhân rộng các mô hình đã triển khai thành công ở giai đoạn 1;…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 77
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo