Nhiều trường hợp sẽ được miễn giảm tiền thuê đất

Tổng hợp những trường hợp sẽ được miễn giảm tiền thuê đất

Thông tư 333/2016/TT-BTC đã bổ sung nội dung miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể để biết được những trường hợp nào sẽ được miễn giảm tiền thuê đất.

Nhiều trường hợp sẽ được miễn giảm tiền thuê đất

Thông tư hướng dẫn rõ việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với nhiều trường hợp, như: Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 27/12/2015 thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nhưng nay không thuộc danh mục địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc được hưởng mức ưu đãi thấp hơn theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật trước ngày 27/12/2015 cho thời gian ưu đãi còn lại (nếu còn).

Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động (bình quân trong năm) trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động (trừ dự án kinh doanh nhà ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô) và các dự án khác không thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai) được miễn tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn tiền thuê đất trong cả thời hạn thuê đất đối với đất xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học nếu đáp ứng được các điều kiện liên quan đối với hoạt động khoa học công nghệ (nếu có).

Thông tư cũng nêu rõ, nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo các mức quy định tại Khoản 10 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP).

Ngoài ra còn có một số trường hợp được miễn tiền thuê đất được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 333/2016/TT-BTC này.

Đánh giá bài viết
1 62
0 Bình luận
Sắp xếp theo