Học sinh ở địa phương có cấp độ dịch 1, 2 được trở lại trường

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại trường theo cấp độ dịch

Ngày 15/10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, nhằm thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và bảo đảm an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay các nội dung được ban hành trong Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC.

Trong đó:

- Với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 01 và cấp độ 02:

+ Tổ chức dạy học trực tiếp;

+ Củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 03 (nguy cơ cao):

+ Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến, trên truyền hình;

+ Căn cứ điều kiện thực tế, quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp; ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, 2, 6, 9 và lớp 12.

- Với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 04 (nguy cơ rất cao):

+ Căn cứ vào thực tế tình hình và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại địa phương để tổ chức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học...;

+ Với cấp học mầm non và phổ thông: Giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà,...; có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng sư phạm trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 01 và cấp độ 02 hoạt động đào tạo trực tiếp.

Ở những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 03 và cấp độ 04, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.788
0 Bình luận
Sắp xếp theo