Giáo viên tiểu học đạt chuẩn có hệ số lương thấp nhất là 2,34

Hệ số lương giáo viên tiểu học

Chính thức: Giáo viên tiểu học đạt chuẩn có hệ số lương thấp nhất là 2,34. Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, từ ngày 20/3/2021, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm:

  • Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29;
  • Giáo viên tiểu học hạng II-Mã số V.07.03.28;
  • Giáo viên tiểu học hạng I- Mã số V.07.03.27.

Theo đó, tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn cách xếp lương đối với các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng nêu trên như sau:

- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Có thể thấy, từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (tức từ ngày 20/3/2021), những giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo mới theo quy định tại Luật Giáo dục 2019 (tức có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc bằng Đại học các chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học trở lên) sẽ được áp dụng hệ số lương thấp nhất là 2,34 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, thấp nhất là 4,00 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II và thấp nhất là 4,40 đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Lưu ý: Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lượng mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 927
0 Bình luận
Sắp xếp theo