Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi

Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Đề xuất tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế.

Theo khoản 3 Điều 14 Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế quy định thành viên thuộc hộ gia đình quy định tại điểm a khoản 5 Điều 13 của Luật này được giảm trừ mức đóng từ thành viên thứ hai khi tham gia bảo hiểm y tế trong năm tài chính, cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

- Từ người thứ hai trở đi đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy so với quy định hiện hành thì đề xuất mới tại Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế đã tăng mức đóng BHYT hộ gia đình với người thứ 2 trở đi lên 80% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng BHYT hộ gia hiện nay được quy định như sau:

Hiện hành, theo khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy nếu dự thảo này được thông qua thì mức đóng BHYT hộ gia đình mới sẽ cao hơn so với mức cũ đang được áp dụng.

Dự thảo này cũng khuyến khích một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đóng trước tiền tham gia bảo hiểm y tế tối đa 03 năm. Khi mệnh giá thẻ BHYT thay đổi, người đã nộp tiền không phải nộp thêm hoặc nhận lại; không được rút tiền đã đóng BHYT. Bộ Y tế quy định chi tiết nội dung này.

Đề xuất bổ sung các trường hợp quỹ BHYT không chi trả như: Sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Các dịch vụ, thuốc, vật tư y tế, dụng cụ, thiết bị y tế không nằm trong danh mục, phạm vi và tỷ lệ chi trả do Bộ Y tế ban hành.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo