Đề cương ôn thi viên chức môn chuyên ngành giáo viên THCS, THPT tỉnh Gia Lai 2019

Tài liệu ôn thi môn chuyên ngành giáo viên THCS - THPT 2019

Nội dung ôn tập bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành giáo viên THCS và THPT là tài liệu ôn thi viên chức mới nhất của tỉnh Gia Lai ban hành ngày 8/5/2019. Tài liệu bao gồm các phần giới hạn kiến thức ôn thi công chức giáo viên THCS, THPT giúp các bạn lập kế hoạch ôn thi hiệu quả nhất.

Đề cương ôn thi viên chức môn kiến thức chung tỉnh Gia Lai 2019

Đề cương ôn thi viên chức môn nghiệp vụ tiểu học tỉnh Gia Lai 2019

Đề cương ôn thi viên chức giáo viên mầm non môn chuyên ngành 2019 tỉnh Gia Lai

Nội dung ôn thi viên chức giáo viên THCS - THPT 2019

I. Phần thi viết hoặc trắc nghiệm

  1. Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011.
  2. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015
  3. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017
  4. Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, và THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011
  5. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

II. Phần thực hành

2.1 Dành cho giáo viên THCS

  • 2.1.1 Kết cấu chung của phần thi thực hành
  • 2.1.2 Giới hạn ôn tập phần thi thực hành

2.2 Dành cho giáo viên THPT

  • 2.2.1 Kết cấu chung của phần thi thực hành
  • 2.2.2 Giới hạn ôn tập phần thi thực hành

2.3 Gợi ý nội dung soạn giáo án các môn dành cho giáo viên THCS, THPT

Đánh giá bài viết
6 7.241

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo