Nhận BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn

Trường hợp không may bị ung thư khi đang đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc người lao động nên chọn BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất thì sẽ có lợi hơn là thắc mắc của không ít người.

1. Mức hưởng chế độ BHXH 1 lần

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2. Mức hưởng chế độ tử tuất với người tham gia BHXH bắt buộc

Nhận BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn
Nhận BHXH 1 lần hay chế độ tử tuất có lợi hơn

Chế độ tử tuất gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng hoặc trợ cấp tuất 1 lần. Trong đó, mỗi loại trợ cấp có đối tượng, điều kiện và mức hưởng khác nhau.

Trong khuôn khổ bài viết này sẽ chỉ đề cập tới mức hưởng của chế độ tử tuất, Cụ thể:

2. 1. Mức trợ cấp mai táng

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng nên khi người lao động chết thì người lao mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 14,9 triệu đồng.

Tuy nhiên bước sang năm 2023 thì mức lượng cơ sở sẽ được nâng lên từ ngày 1/7/2023 cụ thể là 1.800.000 đồng, nên trợ cấp mai táng lên đến 18.000.000 đồng.

2.2. Mức trợ cấp tuất hàng tháng

Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng năm 2023 là:

Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/6/2023 mức trợ cấp tuất hằng tháng là:

 • Theo đó, mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân bằng 50% x 1.490.000 đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng.
 • Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng bằng 70% x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7/2023 mức trợ cấp tuất hằng tháng là:

 • Mức trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân bằng 50% x 1.800.000 đồng/tháng = 900.000 đồng/tháng.
 • Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng bằng 70% x 1.800.000 đồng/tháng = 1.260.000 đồng/tháng.

2.3. Mức trợ cấp tuất 1 lần

Đối với thân nhân người đang tham gia BHXH/đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, mức hưởng trợ cấp một lần được căn cứ theo số năm đóng BHXH trước khi qua đời:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

Mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu, mức trợ cấp một lần căn cứ vào thời gian đã hưởng lương hưu:

 • Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng;
 • Nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Kết luận:

Qua đây có thể thấy, ngoài trợ cấp tuất (hàng tháng hoặc một lần tùy từng trường hợp), thân nhân của người lao động đã chết còn có thể được hưởng trợ cấp mai táng (bằng 10 lần mức lương cơ sở nếu đáp ứng điều kiện).

Do đó, việc để thân nhân hưởng chế độ tử tuất sau khi người lao động chết sẽ có lợi hơn so với việc nhận BHXH 1 lần.

Tuy nhiên việc lựa chọn hưởng tử tuất hay BHXH 1 lần còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của người lao động và nhân thân. Trường hợp tình hình kinh tế khó khăn và còn nhân thân phụ thuộc thì người lao động nên chọn chế độ tử tuất để đảm bảo cho cuộc sống của người phụ thuộc trong tương lai nhất là con trẻ. Còn trường hợp gia đình người lao động cần tiền để điều trị bệnh cho người lao động và có người nuôi dưỡng, chăm sóc thì người lao động nên rút BHXH 1 lần để đảm bảo sức khoẻ của bản thân.

3. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

Để người thân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng sau khi người lao động mất thì phải đạt đủ điều kiện theo điều 66 và 67 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

 • Người đã đóng bảo xã hội đủ 15 năm nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần;
 • Người đang hưởng lương hưu;
 • Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên

Những người nhân thân của người lao động trong trường hợp này sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

4. Trợ cấp tuất hằng tháng chi trả đến khi nào?

Để trả lời cho câu hỏi này thì trong Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH có quy định về chế độ tử tuất là:

4. Về chế độ tử tuất:

a) Khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất thì thực hiện như sau:

- Chưa đủ 18 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi.

Dựa vào quy định này thì khi người lao động chế mà có con dưới 18 tuổi thì người con sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đến hết tháng liền trước tháng sinh của năm 18 tuổi. Vì vậy người con của người lao động khi mất chỉ được trợ cấp đến khi đủ 18 tuổi.

Còn những người nhân thân thuộc đối tượng còn lại không có quy định cụ thể thì sẽ được nhận tiền trợ cấp tuất hằng tháng đến khi người đó qua đời.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo