04 chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2020

Trong tháng 8 này nhiều chính sách quan trọng về giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực. Hoatieu xin tổng hợp 4 chính sách mới quan trọng về giáo dục sắp có hiệu lực thi hành, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Đối tượng phải học nâng chuẩn trình độ giáo viên

Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Theo đó, đối tượng phải thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên bao gồm:

- Giáo viên mầm non có đủ 2 yếu tố:

+ Chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

+ Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- Giáo viên tiểu học có đủ 02 yếu tố:

+ Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

+ Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên đang có trình độ trung cấp, còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên đang có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

- Giáo viên THCS có đủ 02 yếu tố:

+ Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.

+ Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.

Lưu ý: Không phân biệt giáo viên trường công hay trường tư, tất cả nếu không đủ chuẩn, thuộc nhóm đối tượng nêu trên đều phải tham gia đào tạo.

Nghị định 71/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/8/2020.

2. Không ghi hình thức đào tạo trên bằng tốt nghiệp CĐ, TC sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.

Theo đó, bằng tốt nghiệp CĐ, TC sư phạm đều không ghi hình thức đào tạo.

mẫu bằng tốt nghiệp sư phạm

Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012.

3. Ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT quy định về mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Cách ghi nội dung trên Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông:

(1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh.

(2) Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).

(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh.

(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(5) Ghi theo giấy khai sinh.

(6) Ghi năm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

(7) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

(8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính.

(9) Ghi ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận.

(10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(11) Do cơ quan in phôi ghi.

(12) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng nhận.

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 13/8/2020 thay thế Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008.

4. Phân công trường đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.

Theo đó, Điều chỉnh phân công một số đại học, học viện, trường đại học có nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

- Thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/8/2020.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 926
0 Bình luận
Sắp xếp theo