Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là mẫu đơn được lập ra để xin được nghỉ hưu trước tuổi so với thời gian quy định. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, lý do xin nghỉ hưu trước tuổi. Mẫu đơn được quy định theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi tại đây.

1. Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

(Dùng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của chính phủ)

Kính gửi: ......................................................

Tên tôi là: ..................................................................................................................

Giới tính (Nam/Nữ): ...................................................................................................

Sinh ngày......tháng......năm......

Nơi sinh: ...................................................................................................................

Số sổ BHXH: ............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác: .........................................................................................

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ......................................................................................

Sau khi nghiên cứu Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cứ, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các văn bản có liên quan, bản thân tôi nhận thấy bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định này.

Lý do nghỉ hưu trước tuổi: ..........................................................................................

Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: ngày.....tháng...năm....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp quan tâm xem xét và giải quyết.

..............., ngày...tháng...năm...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn điền thông tin cho mẫu đơn xin nghỉ hưu trước tuổi

Kính gửi: ghi tên của đơn vị mà bạn đang công tác

Tên tôi là:…………………………….. (ghi đầy đủ họ tên và giới tính của người đề nghị)

Giới tính (Nam/Nữ): …………………………………..

Sinh ngày……..tháng……năm……….. (ghi rõ ngày tháng năm sinh của người đề nghị)

Nơi sinh: …………………………………………………. (ghi rõ nơi sinh theo giấy khai sinh)

Số sổ BHXH: …………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………..

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………….(Ghi cụ thể số nhà, đường phố, thôn xóm; xã/phường/thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố)

Sau khi nghiên cứu Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cứ, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các văn bản có liên quan, bản thân tôi nhận thấy bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định này.

Lý do nghỉ hưu trước tuổi: …………………………. (Trình bày lý do cụ thể)

Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: ngày…..tháng…năm…. (ghi rõ ngày tháng năm dự định sẽ nghỉ hưu)

Người làm đơn ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên. Sau đó nộp lên cơ quan xem xét và quyết định.

3. Khi nào được nghỉ hưu trước tuổi?

Vì lý do sức khỏe, người lao động có thể được nghỉ hưu trước tuổi với mức lương hưu thấp hơn.

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đủ 60 tuổi với nam và đủ 55 tuổi với nữ thì được nghỉ hưu và hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn cho phép người lao động được nghỉ hưu trước tuổi, hay gọi là nghỉ hưu “non”, nghỉ mất sức và cũng vẫn được hưởng lương hưu hàng tháng.

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng lương hưu nếu đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đáp ứng một trong 03 điều kiện:

1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% - 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời như sau:

Năm nghỉ hưởng lương hưu

Điều kin về tui đời đi với nam

Điều kin về tui đời đi với nữ

2018

Đủ 53 tuổi

Đủ 48 tuổi

2019

Đủ 54 tuổi

Đủ 49 tuổi

Từ 2020 trở đi

Đủ 55 tuổi

Đủ 50 tuổi

2. Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

3. Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo quy định nêu trên, người lao động nghỉ hưu trước tuổi phải làm giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu 61% trở lên và đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng lương nghỉ hưu trước tuổi.

Căn cứ: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

4. Thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi

Nếu bạn thuộc trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì cần chuẩn bị những hồ sơ sau để được hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổii

– Sổ bảo hiểm đã chốt;

– Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người lao động lập kèm theo giấy đăng kí địa chỉ nơi cư trú khi nghỉ hưu, nơi khám chữa bệnh ban đầu của người lao động;

– Chứng minh nhân dân photo có chứng thực.

Nếu bạn vẫn đang công tác tại cơ quan thì công ty có trách nhiệm đi nộp lên cơ quan BHXH. Trong trường hợp bạn đã nghỉ việc bạn sẽ tiến hành tự nộp lên cơ quan BHXH.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24.818
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.