Mẫu báo cáo số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo ghi chép về số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài. Mẫu báo cáo nêu rõ số liệu học sinh, sinh viên... Mẫu được ban hành theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài như sau:

Báo cáo số liệu về học sinh, sinh viên nước ngoài

Quốc gia / Ngành

Tổng số HS, SV

Giới tính

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

Tên quốc gia 1

Ngành 1

.....

Tên quốc gia 2

Ngành 1

.....

Toàn trường

Ngành 1

.....

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài

Mẫu báo cáo ghi chép số liệu học sinh, sinh viên nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 86
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo