Lịch học online lớp 1 kênh VTV1, VTV2, VTV7, HTV4

Lịch học online lớp 1 kênh VTV7 - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 nên nhiều tỉnh thành học sinh không thể đến trường học trực tiếp mà sẽ thực hiện học online tại nhà. Sau đây là lịch dạy học trên truyền hình lớp 1 trong năm học 2021-2022 Hoatieu xin chia sẻ với các bạn.

Bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1, lớp 2 trên kênh VTV7. Theo đó từ ngày 6/9 năm 2021 kênh VTV7 sẽ phát sóng trực tiếp chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” vào khung giờ 14h30’-15h00’ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Lịch học online lớp 1 trên VTV7, VTV1, VTV2

1. Lịch học trên VTV7

Tuần từ 27/9 đến 10/10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 - 14:30

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

14:30 - 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

15:00 - 15:30

Tiếng Anh 2

(phát mới)

Tiếng Anh 1

(phát mới)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

VTV7 - 3 tuần cuối tháng 10

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 - 14:30

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại T2)

Toán 1

(phát lại T2)

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại T5)

Toán 1

(phát lại T5)

14:30 - 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

15:00 - 15:30

Tiếng Anh 2

(phát mới)

Tiếng Anh 1

(phát mới)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

VTV7 - Từ tháng 11 trở đi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

14:00 - 14:30

Toán 1

(phát mới)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

Toán 1

(phát lại)

14:30 - 15:00

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1

(phát lại T2)

Tiếng Việt 1 (phát mới)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

Tiếng Việt 1

(phát lại T5)

15:00 - 15:30

Tiếng Anh 2

(phát mới)

Tiếng Anh 1

(phát mới)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

Tiếng Anh 2

(phát lại T2)

Tiếng Anh 1

(phát lại T3)

2. Lịch học trên VTV1

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

10:00 - 10:30

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

3. Lịch học trên VTV2

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

09:15 - 9:45

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

14:30 - 15:00

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Dạy tiếng Việt lớp 1

Lịch học online lớp 1, 2, 6 trên TRT

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

20/9/2021

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (GDVN)

Tri thức Ngữ văn

Văn bản: Chuyện cổ tích về loài người (Tiết 1)

Trần Thị Ngọc Anh

8h30-9h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Tri thức Ngữ văn

Văn bản: Chuyện cổ tích về loài người (Tiết 2)

Trần Thị Ngọc Anh

9h00-9h30

TOÁN (GDVN)

Bài 9. Ước và bội

Trần Thị Nhã Trang

9h30-10h00

TOÁN (GDVN)

Luyện tập (chia hết, chia có dư, dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, ước và bội)

Trần Quang Hiền

10h00-10h30

GIÁO DỤC

CÔNG DÂN

Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 1)

Trần Thị Mai Hương

17h20- 17h40

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –NXB GDVN)

Bài 1: D d; Đ d

Trần Thị Cỏ Mây

17h40- 18h00

2

TOÁN 2

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1)

Trần Thị Như Phương

18h00- 18h20

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: ê – l; Tập viết ê, l, lê

Nguyễn Thị Phương Trinh

20h30- 20h50

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Chia sẻ - Bài đọc 1: Chơi bán hàng

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

20h50- 21h10

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Tập đọc:

Em có xinh không ?

Hoàng Thị Thanh Nga

Thứ ba

21/9/2021

8h00-8h30

6

TOÁN (SPHCM)

Bài 7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết (Tiết 1)

Lê Thị Thúy Phượng

8h30-9h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết (Tiết 2)

Trần Khánh Anh

9h00-9h30

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chủ đề 2: Các thể của chất.

Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.

Tiết 1: Sự đa dạng của chất.

Nguyễn Thị Minh Phương

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 1: Looking back + Project

Hoàng Thị Minh Thi

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 1: Home

Lesson 3.1: New Words and Listening

Nguyễn Hải Trí

17h20- 17h40

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 11: I I – K k

Hoàng Thị Thu Cúc

17h40- 18h00

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 2: I I; K k

Đặng Thị Thuỳ Trang

18h00- 18h20

TOÁN 1

Số 10 - Luyện tập

Phạm Thị Mỹ Na

20h30- 20h50

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài viết 1: Tập chép: Ếch con và bạn - Chữ hoa

Lê Thị Phù Dung

20h50- 21h10

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết: Chữ viết hoa B; Nói và nghe: Kể chuyện: Em có xinh không?

Nguyễn Thị Diệu Hoà

Thứ tư

22/9/2021

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam

Lê Thị Hồng Giang

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ

Lê Thị Phương Hồng

9h00-9h30

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 17: Tế bào (Tiết 3)

Vũ Thị Huyền

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 2: My House Getting started

Hoàng Nguyệt Quế

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 1: Home

Lesson 3.2: Reading and Speaking

Huyền Tôn Nữ Vân Đài

17h20- 17h40

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: b, bễ. Tập viết: b, bê, bễ, số 5

Nguyễn Thị Hằng

17h40- 18h00

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 12: H h – L l

Lê Thị Nữ Trinh

18h00- 18h20

2

TOÁN 2

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 2)

Lương Thị Phương Thanh

20h30- 20h50

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài đọc 2: Mít làm thơ

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

20h50- 21h10

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Tập đọc: Một giờ học

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thứ năm

23/9/2021

8h00-8h30

6

TOÁN (GDVN)

Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (Tiết 1)

Trương Nguyên Gia Ny

8h30-9h00

TOÁN (GDVN)

Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (Tiết 2)

Đặng Ngọc Nhật

9h00-9h30

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Ký hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng (Tiết 1)

Trương Thị Thanh Thủy

9h30-10h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Thực hành Tiếng Việt

Lê Thị Tâm Diễm

10h00-10h30

NGỮ VĂN (GDVN)

Văn bản: Mây và sóng

Lê Thị Trúc Dự

17h20- 17h40

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: g, h. Tập viết: g, ga, h, hồ

Hoàng Thu Hiền

17h40- 18h00

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 3: L l; K k

Võ Thị Lê

18h00- 18h20

TOÁN 1

Nhiều hơn - Ít hơn - Bằng nhau

Phạm Thị Thanh Tâm

20h30- 20h50

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Bài viết 2: Viết tên riêng theo thứ tự bảng chữ cái; Hoạt động kể chuyện: Mít làm thơ.

Nguyễn Thị Hạnh

20h50- 21h10

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Chính tả: Nghe viết: Một giờ học; Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu đặc điểm

Nguyễn Thị Mỹ

Thứ sáu

24/9/2021

8h00-8h30

6

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 4. Xã hội nguyên thủy (Tiết 1)

Nguyễn Thị Hồng Hoa

8h30-9h00

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 4. Xã hội nguyên thủy (Tiết 2)

Nguyễn Thị Hồng Hoa

9h00-9h30

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 17: Tế bào (Tiết 4)

Nguyễn Thị Hương

9h30-10h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi (Tiết 1)

Bùi Ngọc Chấn

10h00-10h30

TOÁN (SPHCM)

Bài 2. Hình chữ nhật. Hình thoi (Tiết 2)

Nguyễn Thị Nguyên Phương

17h20- 17h40

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 13: U u – Ư ư

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

17h40- 18h00

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Bài 4: Ch ch; Kh kh

Nguyễn Thị Khánh Linh

18h00- 18h20

TOÁN 1

Lớn hơn, dấu >; Bé hơn, dấu <; Bằng nhau, dấu =.

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

20h30- 20h50

2

TIẾNG VIỆT 2

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Tự đọc sách báo: Đọc sách báo về tình bạn

Bùi Thị Giang

20h50- 21h10

TIẾNG VIỆT 2

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Viết đoạn văn kể việc thường làm. Đọc mở rộng

Phạm Thị Lan Phương

Thứ bảy

25/9/2021

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân

Trần Thị Cẩm Nhung

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Văn bản:

Trong lòng mẹ (Tiết 1)

Nguyễn Thị Thu Hà

9h00-9h30

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Bài 4. Đo độ dài (Tiết 1)

Nguyễn Văn Khuyên

9h30-10h00

TIẾNG ANH (GDVN)

Unit 2:

My house A Closer look 1

Nguyễn Vinh Hải

10h00-10h30

TIẾNG ANH (SPHCM)

Unit 1: Home

Lessson 3.3: Writing

Trần Thị Phong Lan

14h00- 14h30

1

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Học vần: I, ia. Tập viết: I, ia, bia, số 6

Trần Thị Ngọc Nhân

14h30- 15h00

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Bài 14: Ch ch – Kh kh

Nguyễn Thị Hồng Phượng

15h00- 15h30

2

TOÁN 2

Bài 11: Luyện tập (Tiết 1)

Nguyễn Thị Nhớ

15h30- 16h00

1

TIẾNG VIỆT 1

(CHÂN TRỜI SÁNG TẠO–NXB GDVN)

Ôn tập và kể chuyện: Bé và chị đi chợ

Trương Thị Tường Vy

16h00- 16h30

2

TOÁN 2

Bài 11: Luyện tập (Tiết 2)

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chủ nhật

26/9/2021

8h00-8h30

1

TIẾNG VIỆT 1

(KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG –NXB GDVN)

Ôn tập và kể chuyện: Con quạ thông minh

Lê Thị Phương Châu

8h30-9h00

TIẾNG VIỆT 1

(CÁNH DIỀU – NXB ĐHSP)

Ôn tâp- Kể chuyện: Hai chú gà con

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

9h00-9h30

2

TOÁN 2

Bài 12: Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (Tiết 1)

Trần Thị Thu Thủy

Lịch học online trên HTV4 học sinh lớp 1

Từ ngày 13.9 kênh HTVKey (HTV4, Đài truyền hình TP.HCM) sẽ bắt đầu phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình lớp 1,2 (Bộ sách Chân trời sáng tạo) để học sinh có thêm kênh học tập.

Lịch học online trên HTV4 của học sinh lớp 1 cụ thể như sau:

Lớp 1 sẽ phát vào thứ 2,4,6 vào ba khung giờ gồm 9h-10h10; 15h-16h10; 20h-21h10.

Chương trình dạy học qua truyền hình sẽ được phát sóng từ ngày 13.9, mỗi ngày 2 tiết tiếng Việt, 1 tiết toán, mỗi tiết 20 phút, giữa hai tiết có nghỉ 5 phút. Riêng trong ngày 13 và 15.9 chỉ có 2 tiết dạy môn tiếng Việt để học sinh làm quen, đến ngày 17.9 chương trình sẽ có đủ 3 tiết.

Cách xem dạy học trực tuyến trên VTV7

Cách 1: Bật tivi kênh VTV7 của Đài truyền hình Việt Nam

Cách 2: Học trực tuyến trên website: https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv7.htm

Cách 3: Tải ứng dụng VTV Go và chọn xem kênh VTV7.

Cách 4: Học trực tuyến trên kênh Youtube của VTV7:

https://www.youtube.com/channel/UC5r0xuk4DsjsYiCq8H7AlDg

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 10.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo