Tên gọi của các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh?

Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày 19/5/1941, nhằm mục đích hiệu triệu các tổ chức quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng quốc gia, dân tộc. Vậy tên gọi của các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh là gì? Hãy cùng Hoatieu tìm hiểu trong bài nhé.

1. Tên gọi của các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh?

Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều mang tên Hội cứu quốc. Như Hội Nông dân Cứu quốc, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Hội Thanh niên Cứu quốc, Hội Công nhân Cứu quốc... Các hội cứu quốc đều là thành viên của Mặt trận Việt Minh, được thành lập ở nhiều tỉnh trong cả nước.

Tên gọi của tổ chức quần chúng nhân dân trong Mặt trận Việt Minh
Tên gọi của tổ chức quần chúng nhân dân trong Mặt trận Việt Minh

2. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh

Tháng 5/1941, Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khóa I) của Đảng ở Khuổi Nậm, Pác Bó (Cao Bằng), quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng - khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, phải vận dụng phương pháp hiệu triệu hết sức thống thiết, làm sao đánh thức được tinh thần dân tộc cho nhân dân, cho nên Mặt trận phải đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ cách mạng giai đoạn hiện tại. Bởi vậy, theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới… vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời thay cho Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương và đặt ra nhiệm vụ giúp đỡ các dân tộc Lào và Campuchia thành lập mặt trận dân tộc của nước mình. Mặt trận Việt Minh lấy lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh làm huy hiệu, khẩu hiệu chính là: phản Pháp - kháng Nhật - liên Hoa - độc lập.

Trên đây là tên gọi của các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh và hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minhMời các bạn cùng tham khảo thêm các bài tập khác trong chương trình Lớp 12 mảng Học tập nhé.

Các bạn cùng tham gia group Bạn Đã Học Bài Chưa? để trao đổi và thảo luận học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo