Bài tập Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3 2024 cực kỳ đầy đủ, chi tiết

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. Bài tập Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 được HoaTieu.vn chia sẻ trong bài viết này gồm hệ thống từ vựng, câu hỏi bài tập kiến thức trọng tâm để quý phụ, thầy cô tham khảo trong quá trình dạy và ôn luyện cho các em học sinh trong các vòng thi IOE Tiếng Anh lớp 3 cấp trường, huyện tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết, bạn đọc tải file về máy để xem bản đầy đủ.

Bộ đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Bộ đề thi IOE lớp 3

1. Từ vựng ôn thi IOE lớp 3 cấp tỉnh

TỪ VỰNG IOE LỚP 3 CẤP TỈNH

 1. Mountain: núi
 2. Rabbit: thỏ
 3. Picture: bức tranh
 4. Wall: tường
 5. Brother: anh trai
 6. Yard: sân
 7. House: nhà
 8. Favourite colour: màu săc yêu thích
 9. Fly a kite :thả diều
 10. Alice: tên con gái/ phụ nữ
 11. Books: những quyển sách
 12. Boat: thuyền
 13. See you later: Hẹn gặp lại
 14. Teacher: giáo viên
 15. Break time: giờ rảnh
 16. Clock: đồng hồ
 17. Those: những cái kia
 18. But: nhưng
 19. Bottle of milk: lọ sữa
 20. Goldfish: cá vàng
 21. Poster: áp phích
 22. A good cook: 1 đầu bếp giỏi
 23. Near: gần
 24. Let’s play: cùng chơi nào
 25. Between …. And…: giữa…. và …..
 26. Speaking: đang nói
 27. Weather: thời tiết
 28. Chocolate: sô cô la
 29. Sweets: kẹo
 30. Running: đang chạy
 31. Give: đưa
 32. Aunt: dì, cô
 33. Good morning: chào buổi sáng

.................

Xem tiếp tại file tải Bài tập Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 

2. 200 câu ioe lớp 3 cấp trường huyện

Bài thi số 1/Defeat the goalkeeper (thủ môn bắt bóng), khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1/Is your …… name Le Kim Dong?-No,it’s Le Kim Dong.

 1. middle b.first c. family d. full

2/Linda is calling and Emma is …… the telephone.

 1. speaking b.telling c. answering d. saying

3/Odd one out:

 1. piano b.guitar c. singer d. violin

4/Red is my….. colour.

 1. favourite b.interesting c. beautiful d. like

5/Would you like to play basketball?-……Good idea!

 1. I like b.I love it c, I’d love to d. I want

6/Excuse me.Can I sit here?-……….

a.Sure! b.Here you are! c.Yes,I can. d.I’m sure

7/I’d like to send this letter…. China.

a.to b.on c.in d.at

8/Ann and her brother…… at home yesterday

a.didn’t are b.wasn’t c.weren’t d.not were

9/Choose the word that has the underlined part pronounced differently:

a.wet b.chess c.yesterday d.pretty

10/Odd one out:

a.playing b.learning c.writing d.evening

11.Don’t let your brother… the present.

a.to see b.seeing c.see d.sees

12.How…do you study in the school library?-Every afternoon.

a.usually b.never c.sometimes d.often

13.We are…work at the moment.

a.on b.in c.at d.with

.................

Xem tiếp tại file tải Bài tập Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

3. Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng 1 đến 35

Bài tập Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3

Tải file Bài tập Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 để xem đầy đủ nội dung.

Ngoài ra các em học sinh có thể truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo bài viết liên quan tại mục Học tập trong chuyên mục Lớp 3 của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Trải nghiệm Hoatieu.vn không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên Hoatieu.vn với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
  Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Bài tập Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3 2024 cực kỳ đầy đủ, chi tiết