Thông tư 143/2020/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP với đối tượng thuộc BQP

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 143/2020/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP với đối tượng thuộc BQP

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 143/2020/TT-BQP được Bộ quốc phòng ban hành về hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP với đối tượng thuộc BQP